Number of the records: 1  

Hospodářský dvůr Votelež

 1. Corporate nameHospodářský dvůr Votelež
  Place Votelež (Česko)
  Bošice (Kolín, Česko)
  Events1296 - první zmínka o dvoře
  1972 - nález kachlů
  DescriptonNa samotě při severní straně silnice Svojšice-Kouřim, 2,5 km jihovýchodně od Kouřimi. - Voteležský dvůr byl založen na konci 13. stol., v l. 1278-1296 v majetku kouřimského měšťana Adlotha. Ve 14. a 15. stol. dvůr patřil městu Kouřim. Na počátku 16. stol. bylo ve Voteleži současně několik dvorů, vzájemně společně ohrazených. K r. 1573 je již opět zmiňován pouze jeden dvůr (vzniklý spojením Hříchovského, Lejskovského a Holečkovského dvora), v majetku Karla Mrackého z Dubé. Ten Votelež v r. 1606 připojil ke svému novému panství Svojšice. Jediný vrchnostenský dvůr ve Votelež dokládá také záznam v berní rule z r. 1654. - V r. 1972 byl ve dvoře (v areálu kravína) nalezen soubor umělecky hodnotných kachlů a dalších konstrukčních prvků pozdně gotických kamen z přelomu 15. a 16. stol., které nechal na svém Lejskovském statku postavit Prokop z Habřiny, písař menších desk zemských (Lejskovské dvůr vlastnil v l. 1498-1503). Kachle dnes uloženy v kouřimském muzeu. - Rozsáhlý komplex voteležského dvora v současné době není využíván a rychle chátrá.
  Keywordshospodářské dvory * majitelé dvora * kachle * kamna * gotika
  CitationCesty a památky : Kolínsko [online]. [cit. 2010-11-04]. Dostupné z: http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/votelez/pansky-dvur.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  corporation

  corporation

Number of the records: 1