Number of the records: 1  

Přírodní památka rybníky Vočert a Lazy (Příbram-oblast, Česko)

 1. Geographic namePřírodní památka rybníky Vočert a Lazy (Příbram-oblast, Česko)
  Other nameRybníky Vočert a Lazy (Česko : přírodní památka)
  Place Hvožďany (Česko)
  Pozdyně (Česko)
  DistrictPříbram
  Origin28.02.2012 - území vyhlášeno přírodní památkou Radou Středočeského kraje
  DescriptonRybníky Vočert a Lazy o celkové výměře 22,99 ha se nachází v katastrálním území Hvožďany a Pozdyně. Hlavním předmětem ochrany je zde soustava obou rybníků a mělké vodní nádrže s hojným výskytem kuňky obecné (Bombina bombina). Předmětem ochrany jsou i hojně zastoupené druhy obojživelníků: skokan ostronosý (Rana arvalis), čolek horský (Triturus alpestris), čolek obecný (Triturus vulgaris), blatnice skvrnitá (Palobates fuscus), skokan krátkonohý (Pelophylax lessonae), skokan zelený (Pelophylax esculentus), ropucha obecná (Bufo viridis) a rosnička zelená (Hyla arborea).
  Keywordspřírodní památky * rybníky * chráněná území * chráněné druhy * obojživelníci * žáby
  CitationFILIP, Martin. Rybníky Vočert, Lazy i vrch Oškobrh jsou památkou. Mladá fronta Dnes. Střední Čechy Dnes. 29.2.2012, roč. 23, č. 51, s. [B1]-B2. ISSN 1210-1168.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (2) - ARTICLES
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.