Number of the records: 1  

Housina (Česko : přírodní památka)

 1. Geographic nameHousina (Česko : přírodní památka)
  Other namePřírodní památka Housina (Česko)
  See also Housina (Česko : pohoří)
  Place Lážovice (Česko)
  Všeradice (Česko)
  Neumětely (Česko)
  Libomyšl (Česko)
  Želkovice (Beroun, Česko)
  DistrictBeroun
  Origin11.11.2013 - vyhlášení Středočeským krajem
  DescriptonPřírodní památku tvoří větší část pohoří, které je přechodem mezi vápencovým územím Českého krasu a brdskými hřebeny. Chráněné území se nachází v katastrech obcí Všeradice, Lážovice, Neumětely, Libomyšl a Želkovice u Libomyšle. – Rozloha činí přibližně 185 ha. Nejvyšší bod je ve výšce 461 n.m. – Celý hřbet měří na délku zhruba 6 km, na šířku průměrně něco přes kilometr. V polovině hřbetu se nachází Housinské sedlo, které dělí Housinu na dvě části. Vyšší západní část a rozlehlejší, ale nižší východní část. Sedlem prochází silnice z Bykoše do Neumětel a Lážovic. – V lesích převládá dub, dále se zde vyskytuje borovice lesní, smrk ztepilý, buk lesní, modřín opadavý, habr obecný, lípa srdčitá a bříza bělokorá. Z vzácnějších druhů rostlin tu roste mochna bílá, hlaváček letní, jestřábník zední, jaterník podléška a sasanka hajní. Žije zde řada vzácných druhů hmyzu - střevlík hajní, krajník hnědý, roháč obecný a různé druhy zlatohlávků. – Cílem maloplošného zvláště chráněného území je ochrana zdejšího biotopu.
  Keywordspřírodní památky * chráněné druhy * pohoří * fauna * flóra
  CitationKočová, Radka. Housina je novou přírodní památkou. Berounský deník, 2013, č. 265, s.3. ISSN 1210-7352.
  Housina [online]. [cit. 6.10.2017]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Housina.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (1) - File of geographical names - region
  (1) - ARTICLES
  geographical name

  geographical name

Map

Show on map Mapy.cz

GPS: 49°52'8.72"N, 14°2'17.86"E

GPS: 49°52'8.72"N, 14°2'17.86"E

Number of the records: 1