Number of the records: 1  

Poděbrady (Česko)

 1. Geographic namePoděbrady (Česko)
  See also (Narrower term) Velké Zboží (Poděbrady, Česko)
  Events1199 - první zmínka o osadě
  1351 - Poděbrady majetkem pánů z Kunštátu
  1472 - Poděbrady povýšeny na město
  1876 - založena sklárna
  1905 - objeveny léčivé prameny
  Personalities Jiří z Poděbrad, - český král
  Hynek z Poděbrad, - renesanční básník
  Turinský, František, - obrozenecký básník
  Kuba, Ludvík, - malíř
  Engel, Antonín, - architekt
  Diviš, Alén, - malíř, kreslíř
  Forman, Miloš, - režisér
  Havel, Václav, - prezident ČR
  Kubišová, Marta, - zpěvačka
  Nellis, Alice, - režisérka
  URLhttp://aleph.nkp.cz/aleph-cgi/show_map?ll=50.1425,15.1189&z=12
  DescriptonZnámé lázeňské město na pravém břehu řeky Labe, 50 km východně od hlavního města Prahy. Název odvozen podle osady založené "pode brodem" přes řeku. - Nadmořská výška: 190 m. - Území trvale osídleno od eneolitu, hustě v období kultury únětické, lužické a knovízské a v době slovanské. Koncem 11. nebo počátkem 12. stol. zde stávalo opevněné hradiště, které patřilo k systému chránícímu charvátské kmenové sídlo v Libici nad Cidlinou a zároveň důležitý brod na kladské stezce. Při něm v ohybu řeky, asi 500 m pod dnešním zámkem, vznikla osada, písemně zmiňovaná k r. 1199 v souvislosti s Arnoštem z Poděbrad, z rodu Sezemiců. V r. 1262 král Přemysl Otakar II. Sezemicům Poděbrady odňal a do r. 1268 zde vybudoval kamenný hrad. V královském majetku zůstaly Poděbrady až do r. 1320, kdy je král dal do zástavy Hynkovi Berkovi z Dubé a po něm dalším zástavním držitelům. Od r. 1345 držel Poděbrady Hynek z Lichtemburka a ze Žleb. Po jeho smrti je zdědila jeho dcera Eliška, provdaná za Bočka z Kunštátu, kterému r. 1351 Karel IV. udělil Poděbrady lénem (v r. 1362 získal Poděbrady dědičně). Pánům z Kunštátu potom Poděbrady patřily asi 150 let, za nich došlo na panství k největšímu rozkvětu a Poděbrady byly koncem 14. stol. povýšeny na městečko. Během husitských válek bojovali bratři Viktorín a Hynek z Kunštátu na straně husitů, proto Poděbrady v r. 1420 obléhala (neúspěšně) vojska císaře Zikmunda. Po smrti Viktorína zdědil Poděbrady jeho syn Jiří z Poděbrad (v té době sedmiletý). V r. 1444 se Jiřík dostal do čela východočeského landfrídu, vytvořil celostátní svazek, tzv. jednotu poděbradskou a v jejím čele stanul jako správce země. V r. 1458 byl jednohlasně zvolen českým králem. V r. 1472 Poděbrady povýšeny na město a spravovány magdeburským právem. R. 1495 vyměnili Jiřího vnukové Poděbrady s královskou komorou, jejím majetkem pak byly až do r. 1839 (na příkaz Ferdinanda I. od r. 1542 nesměly být ani zastavovány). V r. 1839 koupil poděbradské panství vídeňský bankéř baron Jiří Sina, po něm kníže Ypsilanti a potom kníže Hohenlohe. V r. 1871 do Poděbrad zavedena železnice, r. 1876 založena sklárna. Po objevení minerálních pramenů r. 1905 a založení lázní nastal rychlý rozvoj města. - Dominantou města je dnes zámek, před ním na náměstí jezdecká socha krále Jiřího, poblíž Mariánský sloup, renesanční budova Městské knihovny (bývalá stará radnice), severovýchodně vede nejstarší ulička ve městě zvaná Na Dláždění na náměstí Anežky České s kostelem Povýšení Sv. Kříže, v budově bývalé školy (založené manželkou krále Jiřího) dnes Polabské muzeum, k němu patří i bývalý špitál Kunhuta. Na druhé straně řeky Labe, za kamenným inundačním mostem, dřevěná zvonice a Havířský kostelík Nanebevzetí Panny Marie, za ním začíná císařská obora s jezdeckým areálem. Na předměstí Kluk, při silnici do Pískové Lhoty, městský hřbitov založený podle návrhu architekta Josefa Fanty. - K významným rodákům Poděbrad patří např. básníci Hynek z Poděbrad a František Turinský, malíři Ludvík Kuba a Alén Diviš a architekt Antonín Engel, dětství zde prožili bývalý prezident Václav Havel a režiséři Miloš Forman a Alice Nellis, v místních sklárnách pracovala zpěvačka Marta Kubišová.
  Keywordsměsta * dějiny města * majitelé města * eneolit * doba kamenná * doba hradištní * kultura únětická * kultura knovízská * kultura lužická * osady * obchodní stezky * hradiště * hrady * zámky * kostely * mosty * sochy * sklárny * lázně * rodáci
  CitationOkolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 355-359.
  ŠIMEK, Tomáš; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: východní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1989, s. 373-378.
  KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Díl 5. Praha: Libri, 2002, s. 282-304.
  Data source entrywww(Adresy ČR-MVČR)
  NoteMěsto v okrese Nymburk.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (4) - File of personal names and family names
  (1) - File of geographical names
  (398) - File of personal names - persons from region
  (43) - File of corporation names - monuments in region
  (6) - File of geographical names - region
  (5) - Digitalizované dokumenty
  (39) - Monographies, maps
  (8) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (847) - ARTICLES
  (185) - Regional documents - books
  (5) - Regional documents - serials before 1950
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.