Number of the records: 1  

Kosmonosy (Česko)

 1. Geographic nameKosmonosy (Česko)
  DistrictMladá Boleslav
  Events1186 - písemná zmínka
  1913 - povýšení na město
  1990 - znovu samostatné město
  Personalities Černínové z Chudenic (rod) - majitelé panství
  Svoboda, Václav - podnikatel, vynálezce
  Kroha, Jiří - architekt
  Jelínkové (rod) - řezbářský a sochařský rod
  Bubák, Alois - malíř a ilustrátor
  Domalíp, Karel - elektrotechnik
  Procházka, Gustav Adolf - kněz
  Stecker, Antonín - přírodovědec, cestovatel
  DescriptonMěsto v severovýchodní části Středočeského kraje mezi Jizerou a silnicí R10, asi 3 km severně od Mladé Boleslavi. – Nadmořská výška: 243 m. – Název je odvozen od lidí, kteří nosili kosmy, tedy měli mnoho vlasů. Podle archeologických nálezů bylo území osídleno před 7 000 lety. První písemná zpráva pochází z r. 1186, kdy kníže Bedřich daroval ves Kosmonosy řádu Johanitů, kteří zde pravděpodobně postavili kamenný kostel sv. Martina. V průběhu dějin změnily mnohokrát majitele, v 15. stol. patřily ke zvířetickému panství, v 16. stol. nechal Adam Krajíř z Krajku přestavět tvrz na čtyřkřídlý a třípodlažní renesanční zámek. V l. 1650-1739 za majitelů Černínů z Chudenic došlo k velkému hospodářskému a kulturnímu rozkvětu. Panství bylo rozšířeno o Horní Stakory a další obce. Zvlášností byla existence dvou obcí – selské a řemeslnické se svými rychtáři. Vznikly zde významné barokní památky, které se v jádru dochovaly do dnešní doby (kostel Povýšení sv. Kříže, věž Campanilla, Loreta, kaple sv. Martina, piaristický klášter a koleje pro studenty, sýpka a panský hostinec) a barokně byl přestavěn i zámek. V r. 1738 prodali Černínové Kosmonosy Hrzánům z Harasova, kteří jej vlastnili 20 let. Dalším majitelem se stává hrabě Josef de Bolzo, který tu v r. 1764 zakládá textilní manufakturu, bělidlo a barvírnu u Jizery, kde později vyrostla továrna na potiskování látek TIBA. Továrnu později koupila rodina Leitenbergerů. V 18. stol. se majiteli stali Mirbachové. Za císaře Františka Josefa I. byly Kosmonosy povýšeny r. 1868 na městečko a r. 1913 na město. V období mezi první a druhou světovou válkou proslavil Kosmonosy Václav Svoboda svou slavnou továrnou na traktory Svoboda. V r. 1949 a 1974 se staly součástí Mladé Boleslavi, r. 1990 se opět osamostatnily. - Kromě již vzpomínaných památek tu nalezneme pozdně barokní faru z r. 1773 před bývalým klašterem. V něm je od r. 1869 ústav choromyslných, dnes psychiatrická léčebna. V blízkosti léčebny jsou dvě konstruktivistické vily architekta Jiřího Krohy z r. 1923, budované jako byty zaměstnanců. U lesa na severozápadním okraji města je koupaliště s autokempem a rozsáhlá chatová osada. Na bývalém smetišti za zámeckým parkem se nachází archeologický dětský skanzen Altamira s kopiemi pravěkých maleb, budovaný od r. 1986. – K významným rodákům patří barokní řezbářský a sochařský rod Jelínků, malíř Alois Bubák, elektrotechnik Karel Domalíp, kněz Gustav Procházka, přírodovědec a cestovatel Antonín Stecker aj.
  Keywordsobce * majitelé obce * dějiny obce * města * tvrze * zámky * kostely * fary * továrny * textilní průmysl * traktory * léčebny * skanzeny * rodáci
  CitationSEDLÁČEK, August. Místopisný slovník historický království Českého. Praha: Argo, 1998, s. 438. ISBN 80-7203-099-X.
  REMEŠOVÁ, Milada. Kosmonosy: průvodce po historii, kulturních a přírodních památkách ; Horní Stakory. Kosmonosy: Historický klub Osvětové besedy v Kosmonosích, 2000. 48 s.
  DAVID, Petr, SOUKUP, Vladimír. Velká turistická encyklopedie. Středočeský kraj. 1. vyd. Praha: Knižní klub, 2007, s. 123. ISBN 978-80-242-1932-5.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (1) - File of geographical names
  (113) - File of personal names - persons from region
  (4) - File of corporation names - monuments in region
  (15) - Monographies, maps
  (2) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (204) - ARTICLES
  (22) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
  Kosmonosy (Česko)

  geographical name

Map

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°26'18.96"N, 14°55'48.00"E

GPS: 50°26'18.96"N, 14°55'48.00"E

Number of the records: 1