Number of the records: 1  

Obříství (Česko)

 1. Geographic nameObříství (Česko)
  See also (Narrower term) Dušníky (Obříství, Česko)
  (Narrower term) Semilkovice (Obříství, Česko)
  Origin1290 - první zmínka o obci
  Personalities Koller, František - rakouský generál; majitel Obříství
  Polák, Milota Zdirad - rakouský důstojník; básník
  Smetana, Bedřich - hudební skladatel
  Čech, Svatopluk - spisovatel
  Polívka, Adolf - violoncellista
  URLhttp://aleph.nkp.cz/aleph-cgi/show_map?ll=50.2958,14.4783&z=12
  DescriptonObec na levém břehu řeky Labe, 6 km jižně od Mělníka, tvoří celek s obcemi Dušníky a Semilkovice, které jsou jeho obecními částmi. - Území osídleno již v pravěku, v důsledku častých záplav však většina pozůstatků odplavena (povodně v l. 1337, 1481, 1772, 1784 a naposledy 2002). Nalezeno jen několik neolitických hrobů a nádob kultury únětické a mladší doby římské, v 60. l. 20. stol. nalezena 2000 let stará pec na pálení vápna. První písemná zmínka o vsi Obříství z r. 1290, tehdy v držení Jana z Obříství. Již ve 14. stol. měla největší význam ze sousedních tří obcí, stál zde kostel a tvrz místních vladyků (později zaniklá tvrz u obce Libiš), odtud byl kontrolován důležitý přechod přes Labe. Obec také sloužila jako překladiště zboží plaveného po Labi (odtud do vnitrozemí dopravováno po cestách). Význam Obříství stále stoupal, ve středověku snad bylo i městečkem. Patrně v první polovině 15. stol. je získal Mikuláš z Lobkovic, jeho potomci obec drželi až do r. 1542. Potom se zde majitelé střídali, až ji r. 1618 koupil Václav Pětipeský z Chýš. Tomu však byl pro účast ve stavovském povstání veškerý majetek zkonfiskován, Obříství r. 1623 koupila Polyxena z Lobkovic. Spolu s okolními vesnicemi Obříství silně poničeno během třicetileté války. Od r. 1666 v majetku Slavatů z Chlumu, Trautmansdorfů (od r. 1691), Věžníků z Věžník (od r. 1772), hrabat z Clary (od r. 1786) a Clam-Gallasů (v l.1803-1813). R.1817 koupil celé panství proslulý generál a diplomat baron František Koller, nechal přestavět zdejší zámek. R. 1840 panství koupil vídeňský a liberecký velkoobchodník Jakub Rohrbach, za jeho vlastnictví byla v l. 1841-1845 zřízena první pravidelná parolodní doprava v Čechách na lince Obříství-Drážďany (lodi Bohemia a Germania). V l.1847-1926 (zabráno čs. státem) Obříství znovu v majetku rodu Trautmansdorfů. Za jejich vlastnictví zrušena paroplavba a nešťastně odmítnuta i stavba železnice, což vedlo k úpadku území (rozvoj Neratovicka). - Na návsi dnes klasicistní zámek s parkem, u něho renesanční kostel sv. Jana Křtitele s farou, samostatnou zvonicí a čestným hřbitůvkem věnovaným padlým v první světové válce. Uprostřed návsi barokní morový sloup a pomník Svatopluka Čecha (od J. Macha), dále socha sv. Markéty (od V. Prachnera), u silnice na Chlumín železný kříž. V obci dochováno množství hodnotných usedlostí s bránami (vesměs z první poloviny 19. stol.) a klasicistní chalupy (čp. 33). U tzv. Štěpánovského mostu zámeček Na Štěpáně. - Na místním zámku, u přítele barona Kollera, pobýval a tvořil známý český básník Matěj Milota Zdirad Polák. V Obříství žil hudební skladatel Bedřich Smetana, v usedlosti zvané Lamberk (Semilkovice) dnes jeho památník, ve zdejším kostele se i podruhé oženil. Žil zde také básník Svatopluk Čech, z jeho popudu byla z Národopisné výstavy českoslovanské na náves do Obříství přenesena roubená chalupa s pavláčkou. V panském mlýně se narodil violoncellový virtuos Adolf Polívka (pohřben v rodinné hrobce v Obříství).
  Keywordsobce * dějiny obce * majitelé obce * archeologické nálezy * doba kamenná * neolit * kultura únětická * doba římská * pece * vápno * pálení vápna * lodní doprava * přeprava * tvrze * zámky * kostely * fary * zvonice * lidová architektura * roubené stavby * kříže * památníky * pomníky * sochy * hřbitovy * klasicismus * osobnosti
  CitationOkolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 308.
  Mělnicko a Kokořínsko: 1: 50 000. 2. vyd. Praha: Klub českých turistů, 2000.
  PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic. Vyd. 1. Díl 1. Praha: Libri, 2003, s. 179-181.
  STŘECHA, Aleš. Historie obce Obříství [online]. [cit. 2004-10-22]. Dostupné z: http://www.obristvi.cz/historie.htm.
  Data source entrywww(Adresy ČR-MVČR)
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (26) - File of personal names - persons from region
  (21) - File of corporation names - monuments in region
  (5) - File of geographical names - region
  (1) - Literature
  (1) - Monographies, maps
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (85) - ARTICLES
  (12) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR

Map

Obříství (Česko)

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°17'44.88"N, 14°28'41.88"E

GPS: 50°17'44.88"N, 14°28'41.88"E

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.