Number of the records: 1  

Byšice (Česko)

 1. Geographic nameByšice (Česko)
  Events1321 - první zmínka o obci
  Personalities Smiřičtí ze Smiřic (rod) - majitelé panství
  Pětipeští z Chýš a Eggerberka (rod) - majitelé panství
  Černínové z Chudenic (rod) - majitelé panství
  Žemla, Josef - hudebník, prozaik, dramatik
  Sedláček, Emil - malíř
  DescriptonObec 10 km jihovýchodně od Mělníka. - Nadmořská výška: 200 m. - Podle archeologických nálezů okolí obce kontinuálně osídleno od neolitu až po dobu hradištní. Samotná obec Byšice velmi pravděpodobně založena v 10.-11. stol. Písemně obec s tvrzí poprvé připomínána r. 1321 v souvislosti s bratry Pavlíkem, Štěpánem, Vladislavem a Jindřichem z Byšic. Jejich potomci drželi byšický statek do počátku 15. stol., postupně jej prodávali držitelům sousedních Liblic. Malá část obce patrně zůstala v držení Jana z Byšic (připomínaného ještě r. 1434), který je považován za předka rodu Byšických z Byšic. Obec zůstala součástí liblického statku až do počátku 16. stol. Ten patřil od r. 1475 Jindřichovi Smiřického ze Smiřic, který údajně povýšil Byšice na městečko. Od Smiřických koupil majetek před r. 1577 Albrecht Pětipeský z Chýš a založil v Byšicích novou tvrz. Pětipeským byly r. 1623 Byšice zkonfiskovány za účast v protihabsburském odboji, ještě téhož roku je koupila Polyxena z Lobkovic. V l. 1638-1662 Byšice opět v držení Pětipeských, za Pachtů z Rájova opět připojeny k Liblicím. V l. 1703-1719 Byšice v držení Valdštejnů, za Černínů z Chudenic byly natrvalo připojeny k mělnickému panství. V r. 1872 v obci vystavěn cukrovar, od r. 1925 přestavěn na podnik Vitana na výrobu polévkových přípravků a dehydrovaných polévek. - V obci dnes na náměstí zámek a hospodářský dvůr, na návrší kostel sv. Jana Křtitele. Za budovou místního úřadu židovský hřbitov. - K významným rodákům obce patří prozaik a dramatik Josef Žemla a malíř Emil Sedláček.
  Keywordsobce * dějiny obce * archeologické nálezy * neolit * doba kamenná * doba hradištní * obchodní stezky * trhy * obecní znaky * zámky * kostely * hospodářské dvory * židovské hřbitovy * potravinářský průmysl
  CitationPŘIBYL, Alois, LIŠKA, Karel. Znaky a pečetě středočeských měst. 1. vyd. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1975, s. 45.
  Máchův kraj. 1. vyd. Praha: Olympia, 1985, s. 130.
  ÚLOVEC, Jiří. Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech. 1. vyd. 1. díl. Praha: Libri, 2003, s. 89-93.
  Data source entrywww(Adresy ČR-MVČR)
  NoteObec v okrese Mělník.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (1) - File of personal names and family names
  (1) - File of corporation names
  (14) - File of personal names - persons from region
  (6) - File of corporation names - monuments in region
  (1) - File of geographical names - region
  (2) - Monographies, maps
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (44) - ARTICLES
  (2) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
  Byšice (Česko)

  geographical name

Map

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°18'38.16"N, 14°36'41.04"E

GPS: 50°18'38.16"N, 14°36'41.04"E

Number of the records: 1