Number of the records: 1  

Bakov nad Jizerou (Česko)

 1. Geographic nameBakov nad Jizerou (Česko)
  See also Bakov nad Jizerou (Česko : oblast)
  Brejlov (Bakov nad Jizerou, Česko) (Narrower term)
  Buda (Bakov nad Jizerou, Česko) (Narrower term)
  Horka (Bakov nad Jizerou, Česko) (Narrower term)
  Chudoplesy (Bakov nad Jizerou, Česko) (Narrower term)
  Klokočka (Bakov nad Jizerou, Česko) (Narrower term)
  Malá Bělá (Bakov nad Jizerou, Česko) (Narrower term)
  Malý Rečkov (Bakov nad Jizerou, Česko) (Narrower term)
  Podhradí (Bakov nad Jizerou, Česko) (Narrower term)
  Studénka (Bakov na Jizerou, Česko) (Narrower term)
  Velký Rečkov (Bakov nad Jizerou, Česko) (Narrower term)
  Zájezdy (Bakov nad Jizerou, Česko) (Narrower term)
  Zvířetice (Bakov nad Jizerou, Česko) (Narrower term)
  Events1345 - první zmínka o Bakově
  Personalities Linka, Jiří Ignác, - hudební skladatel
  Pokorný-Bakovský, Josef, - levicový novinář
  Čečelka, Josef, - legionářský novinář
  Livora, Rudolf, - malíř
  Livora, Otakar, - malíř
  Černý, Josef, - sbormistr
  Lhoták, Jaroslav, - lékař, pediatr
  Bednář, Vladimír, - regionální historik
  Vondrášková, Iva, - spisovatelka
  DescriptonMěsto 10 km severně od Mladé Boleslavi, při levém břehu řeky Jizery. - Nadmořská výška: 220 m. - Původní osada byla na severní a západní straně chráněna řekou a střežila zdejší brod na důležité obchodní stezce do Žitavy. Ve středověku trhová ves s farním kostelem, v majetku mnichovohradišťského kláštera. R. 1345 byl dán Bakov do správy Markvartovi ze Zvířetic, následně se stal součástí panství Zvířetice. Kdy byl Bakov povýšen na městečko známo není, v 15. stol. uváděn jako městečko s právem trhovým (privilegium z r. 1497). V 16. stol. Bakov dědičně udělen pánům z Vartenberka, r. 1590 darovaly bratři Hendrych a Zikmund z Vartenberka Bakovu právo várečné, právo na prodej soli, Jan z Vartenberka r. 1607 právo vinného šenku. Městečko zaznamenalo slibný rozvoj, rozšířilo se zde také českobratrské náboženské hnutí. R. 1620 stihl Bakov velký požár, zcela vydrancován a vypálen byl Švédy během třicetileté války, r. 1643. Postupně byl ale opět obnoven, v r. 1689 byl např. založen Literátský kůr, který vedl místní kantor Tomáš Rotelius. R. 1753 bylo z důvodu častých ničivých povodní přeloženo koryto řeky Jizery v místech pod Panským ostrovem dále od města, upraveno r. 1803. Během 19. stol. zaznamenal Bakov opět rozvoj, r. 1824 byla postavena kamenná budova školy (dnes městské muzeum), v 60. l. založen pěvecký spolek Slavoj (r. 1867) a tělovýchovný spolek Sokol, r. 1865 uvedena do provozu železniční dráha, r. 1867 vybudováno bakovské hlavní nádraží. V 70. l. zřízena Měšťanská beseda a divadelní spolek Tyl. V r. 1866 byl Bakov vydrancován procházejícím vojskem z Prusko-Rakouské války, následně stiženo cholerou a v r. 1869 velkým požárem. R. 1905 byla ale postavena nová budova školy. Během první republiky nastal rychlý stavební rozvoj města, v l. 1924-1933 přibylo každoročně 30-40 nových domů. V r. 1966 byl Bakovu nad Jizerou opět udělen status města. - Na náměstí v centru města dnes kostel sv. Bartoloměje, poblíž fara a sloup Nejsvětější Trojice, na hřbitově kostel sv. Barbory. - Na Jizeře technická památka - vodní elektrárna z r. 1920, přes řeku vede silniční most z r. 1928. – K významným osobnostem Bakova patří např. hudební skladatel Linka, novináři Josef Pokorný-Bakovský a Josef Čečelka, malíři Rudolf a Otakar Livorové, sbormistr Josef Černý, zakladatel české pediatrie Jaroslav Lhoták, regionální historik Vladimír Bednář nebo spisovatelka Iva Vondrášková.
  Keywordsobce * dějiny obce * majitelé obce * obchodní stezky * kostely * fary * obelisky * osobnosti
  CitationPŘIBYL, Alois, LIŠKA, Karel. Znaky a pečetě středočeských měst. 1. vyd. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1975, s. 31.
  POCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 31-32.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 120.
  KUČA, Karel. Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Díl 1. Praha: Libri, 1996, s. 47-49.
  Město Bakov nad Jizerou [online]. c2011. [cit. 2011-11-03]. Dostupné z: http://www.bakovnj.cz/.
  Data source entrywww(Adresy ČR-MVČR)
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (1) - File of personal names and family names
  (1) - File of corporation names
  (2) - File of geographical names
  (54) - File of personal names - persons from region
  (11) - File of corporation names - monuments in region
  (12) - File of geographical names - region
  (7) - Monographies, maps
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (102) - ARTICLES
  (8) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
  geographical name

  geographical name

Map

Bakov nad Jizerou (Česko)

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°28'55.92"N, 14°56'29.04"E

GPS: 50°28'55.92"N, 14°56'29.04"E

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.