Number of the records: 1  

Chorušice (Česko)

 1. Geographic nameChorušice (Česko)
  See also (Narrower term) Choroušky (Chorušice, Česko)
  (Narrower term) Velký Újezd (Chorušice, Česko)
  (Narrower term) Zahájí (Chorušice, Česko)
  Events02.07.1233 - první zmínka o obci
  Personalities Štolc, Emil - hudební skladatel, kapelník
  URLhttp://aleph.nkp.cz/aleph-cgi/show_map?ll=50.3906,14.6708&z=12
  DescriptonObec 13,5 km severovýchodně od Mělníka, 6 km jihovýchodně od Mšena. - Nadmořská výška: 300 m. - Území okolo dnešních Chorušic osídleno již v pravěku, dokladem mj. poloha Na Hradišti jihozápadně od obce. Na přelomu 8. a 9. stol. bylo okolí dnešních Chorušic součástí kmenového území Pšovanů (s centrem Pšovem, pravděpodobně dnešním Mělníkem). Samotné Chorušice (Gorušice) jsou raně středověkého původu, písemně poprvé připomínány r. 1233 jako majetek kláštera benediktinek u sv. Jiří v Praze (listina z r. 1227 je patrně falzum). Svatojiřský klášter také u zdejšího dvora založil farní kostel Nanebevzetí Panny Marie, písemně poprvé zmiňovaný ve 14. stol. Od r. 1320 byla obec v zástavním držení světských feudálů. Jako první získali Chorušice od krále Jana Lucemburského bratři Heřman a Markvart ze Zvířetic v r. 1321, r. 1436 je dal císař Zikmund do držení Janu Smiřickému ze Smiřic. Smiřičtí drželi obec až do počátku 16. stol., potom byla v držení Hrzánů z Harasova. V první polovině 16. stol. patrně Chorušice patřily k panství hradu Zásadka, později byly přičleněny k panství Mělník. Třicetiletá válka patrně obec velmi nezasáhla nebo se ji podařilo rychle obnovit. Chorušice byly po církevní stránce velmi významnou obcí, v l. 1762-1885 (123 let) sídlem okrskového vikariátu katolické církve, zřízeného pro celé Mělnicko. Hospodářský rozvoj a prosperita obce nastala ve druhé polovině 19. stol. díky všeobecně rozšířenému pěstování cukrové řepy. - Dominantou obce dnes barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie se hřbitovem a barokní márnicí. Před hřbitovem litinový kříž, na návsi barokní výklenková kaple, východně od kostela barokní budova děkanství (čp. 1), západně klasicistní budova školy (čp. 2). V Chorušicích dále dochovaný soubor lidové architektury, zejména domy a chalupy s roubenými nebo hrázděnými patry, typickými pro bohatý úrodný kraj mezi Mělníkem, Mšenem a Mladou Boleslaví (čp. 4, 14, 36, 37, 38, 41, 42) a domy se secesními prvky. Budova místní elektrárny z r. 1909. - Chorušice rodištěm hudebního skladatele a kapelníka Emila Štolce. - Obec Chorušice je členem Sdružení obcí Kokořínska.
  Keywordsobce * dějiny obce * kostely * kaple * lidová architektura * hrázděné stavby * roubené stavby * baroko * klasicismus * secese
  CitationMáchův kraj. 1. vyd. Praha: Olympia, 1985, s. 151.
  PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic. Vyd. 1. Díl 1. Praha: Libri, 2003, s. 88-90.
  FOLTÝN, Dušan. Chorušice, Choroušky, Zahájí. 1. vyd. Chorušice: Obecní úřad Chorušice, 2006, s. 11-199.
  Data source entrywww(Adresy ČR-MVČR)
  NoteObec v okrese Mělník.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (1) - File of geographical names
  (5) - File of personal names - persons from region
  (5) - File of corporation names - monuments in region
  (2) - File of geographical names - region
  (2) - Monographies, maps
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (25) - ARTICLES
  (3) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
  Chorušice (Česko)

  geographical name

Map

GPS: 50°23'26.16"N, 14°40'14.88"E