Number of the records: 1  

Brandýs nad Labem (Česko)

 1. Geographic nameBrandýs nad Labem (Česko)
  Other nameBrandeis an der Elbe (Česko)
  See also Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (Česko)
  Events1304 - první zmínka o Brandýse
  1813 - protinapoleonská schůzka
  1960 - sloučení Brandýsa nad Labem se Starou Boleslaví
  Personalities Melichar, František - vynálezce
  Machar, Josef Svatopluk - básník
  Štrunc, Antonín - sochař
  Šippich, Bohumil - malíř, ilustrátor
  Krejčík, Václav - malíř, grafik
  Šajn, Jaroslav - umělecký kovář
  URLhttp://aleph.nkp.cz/aleph-cgi/show_map?ll=50.18333,14.66667&z=12
  DescriptonDříve samostatné město, dnes část souměstí Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, 20 km severovýchodně od hlavního města Prahy, při levém břehu řeky Labe. - Nadmořská výška: 169 m. - Dnešní souměstí vznikalo postupně u důležitého brodu přes řeku Labe na staré pražskolužické obchodní stezce. Brod byl patrně již od 9. stol. střežen na pravém břehu osadou a hradem Boleslava I. (dnešní Stará Boleslav). Na levém břehu, v místě dnešního Brandýsa, byl zabezpečován dvěma hradišti. Tato hradiště neboli hrádky stávaly na dvou vyvýšeninách, Vysoký či Vyšší hrádek na východní a Nižší hrádek na západní straně, odděleny potokem Chobot (místní název Vinořského potoka). Z Vyššího hrádku vznikla osada Hrádek s farním kostelem sv. Petra, písemně uváděná r. 1290. Na pozemcích tzv. Nižšího hrádku vzniklo v l. 1290-1306 trhové městečko Brandýs, písemně poprvé uváděné r. 1304. Východně od těchto Hrádků, u brodu založil počátkem 14. stol. Jan z Michalovic tvrz a brod nahradil novým dřevěným mostem. Opevněnou mostní gotickou tvrz (hrad) Brandýs v r. 1317 neúspěšně dobýval Jan Lucemburský. Michalovicové zde sídlili až do r. 1468, potom Brandýs přešel sňatkem na Jana Tovačovského z Cimburka, který sem přenesl sídlo svého panství. Do poloviny 16. stol. byl Brandýs v držení Krajířů z Krajku (Johanka z Krajku byla ochranitelkou zdejší Jednoty bratrské). Pro účast v protihabsburské vzpouře v r. 1547 byl Krajířům majetek zabaven královskou komorou a císař Ferdinand I. tak získal okolní lesy (tzv. Brandýský Bor), v nichž rád lovil. V r. 1559 byla k Brandýsu připojena osada Hrádek. R. 1581 císař Rudolf II. povýšil Brandýs na královské komorní město, zdejší hrad byl postupně přeměn na honosný renesanční zámek. Během třicetileté války byl Brandýs (i Stará Boleslav) prakticky zničen, střídala se zde vojska stavovská, císařská a nakonec švédská. Po r. 1648 Brandýs obnoven, r. 1680 sloužil (spolu s Pardubicemi) za rezidenci Leopolda I. Císař Karel VI. obnovil tradici zdejších velkých panovnických honů. Marie Terezie však nechala kvůli zničeným lesům snížit stav zvěře na panství o dvě třetiny. Po selském povstání v r. 1775 brandýské panství vybráno jako první v Čechách, kde byla provedena pozemková reforma (raabizace). Prakticky od r. 1788 bylo brandýské panství přeměněno na lesní podnik. R. 1813 se v Brandýse sešel císař František s carem Alexandrem I., pruským králem Vilémem III. a vrchním velitelem koaličních armád knížetem Karlem Schwarzenberkem, aby zde připravili úder proti Napoleonovi I. V l. 1860-1915 byl zámek v držení lotrinských Habsburků - Leopolda II. Toskánského a jeho syna Ludvíka Salvátora. Po r. 1915 připadlo panství císaři Karlovi I., který v Brandýse a ve Staré Boleslavi od mládí často pobýval, po r. 1918 bylo jako součást habsburského majetku zkonfiskováno čs. státem. V r. 1960 bylo město Brandýs nad Labem sloučeno se Starou Boleslaví do souměstí s názvem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. - V Brandýse dnes zámek, gotický kostel sv. Vavřince (v ulici Na Nižším hrádku), zbarokizovaný kostel sv. Petra (v ulici Na Vyšším hrádku), kostel Obrácení sv. Pavla (původně sbor jednoty bratrské, dnes katolický), poblíž barokní budova děkanství a zvonice, u ní barokní sousoší sv. Jana Nepomuckého (přemístěné sem po první světové válce z náměstí), na náměstí renesanční domy (především tzv. Arnoldinovský dům čp. 97, dnes budova muzea) a renesanční katovna v ulici S. K. Neumanna. Přízemní objekty Kostelní uličky sloužily původně jako masné krámy. - K významným osobnostem města patří např. vynálezce, průmyslník František Melichar, básník Josef Svatopluk Machar, sochař Antonín Štrunc, malíři Bohumil Šippich a Václav Krejčík nebo umělecký kovář Jaroslav Šajn.
  Keywordsměsta * dějiny města * hradiště * osady * tvrze * hrady * zámky * kostely * domy * katovny * sochy * gotika * renesance * baroko * sloučení
  CitationSEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl 15. Praha: Šolc a Šimáček, 1927, s. 154.
  PŘIBYL, Alois, LIŠKA, Karel. Znaky a pečetě středočeských měst. 1. vyd. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1975, s. 38-40.
  POCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 115-119.
  HOLEC, František; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: Praha a okolí. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1988, s. 115-119.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 191-196.
  Brandýs nad Labem - Stará Boleslav [online]. [cit. 2006-04-26]. Dostupné z: http://www.brandysko.cz/.
  NoteOd r. 1960 dvojměstí se Starou Boleslaví; používá se pro korporativní záhlaví do r. 1960.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (5) - File of personal names and family names
  (280) - File of personal names - persons from region
  (24) - File of corporation names - monuments in region
  (2) - File of geographical names - region
  (1) - Digitalizované dokumenty
  (15) - Monographies, maps
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (357) - ARTICLES
  (50) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR

Map

Brandýs nad Labem (Česko)

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°10'59.88"N, 14°40'0.12"E

GPS: 50°10'59.88"N, 14°40'0.12"E

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.