Number of the records: 1  

Vojkovice (Mělník, Česko)

 1. Geographic nameVojkovice (Mělník, Česko)
  DistrictMělník
  Events1088 - první zmínka o obci
  2004 - udělen znak a vlajka
  Personalities Schuster, Karel, - statkář a podnikatel
  DescriptonObec leží na jižním okraji okresu Mělník, na pravém břehu Vltavy, 8 km severovýchodně od Kralup nad Vltavou. - Nadmořská výška: 280 m. - Okolí obce osídleno prakticky kontinuálně od neolitu až po dobu hradištní (četné archeologické nálezy u obcí Bukol, Dřínov, Obříství, Zálezlice, Vepřek a Mlčechvosty). V obci Vojkovice nejsou přímé historické památky, starobylé založení obce je ale velmi pravděpodobné. Písemně Vojkovice poprvé uváděny r. 1088, kdy je král Vratislav II. daroval právě založené vyšehradské kapitule. V majetku kapituly zůstala obec až do poloviny 14. stol. (naposledy uváděna r. 1356), bývala v držení místních šlechticů. R. 1337 uváděni Hroznata a Ješek z Vojkovic, v l. 1390-1395 Januch z Vojkovic, v r. 1405 bratři Jeroným, Ctibor a Jindřich z Vojkovic. Jeroným se během husitských válek (r. 1421) přidal na stranu Pražanů a tak si udržel majetek. V souvislosti s tím je poprvé a naposledy zmiňována tvrz ve Vojkovicích, patrně se jednalo o opevněný dvůr. V pozdějších letech připadly Vojkovice ke Chvatěrubům. V 19. stol. nastal v obci zemědělský rozvoj, firma Karla Schustera vlastnila dvůr, mlýn, konzervárnu, pěstovala chřest aj. V l. 1919 a 1920 následovaly dělnické bouře, později rozmach košíkářství. V okolí obce rozsáhlá těžba štěrkopísku. - Obec je členem sdružení Mikroregionu Dolní Povltaví, spadají po dní bývalé samostané obce Bukol, Dědibaby a Křivousy. - Z pamětihodností v obci dnes pouze zbytky židovské synagogy u čp. 25 (založena r. 1800, poslední bohoslužby se zde konaly v r. 1893), pomník padlých v první světové válce a u autobusové zastávky křížek.
  Keywordsobce * dějiny obce * majitelé obce * tvrze * zaniklé tvrze * dvory * zelinářství * košíkářství * dělnické hnutí * těžba štěrkopísku * synagógy * památníky * pomníky * kříže * obecní znaky
  CitationOkolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 376.
  SEDLÁČEK, August. Místopisný slovník historický království Českého. Praha: Argo, 1998, s. 973.
  SÍGL, Miroslav. Kdo byl a je kdo: Mělnicko, Kralupsko, Neratovicko: osobnosti, samospráva, historie. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Libri, 2007, s. 586.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (4) - File of personal names and family names
  (4) - File of personal names - persons from region
  (1) - File of corporation names - monuments in region
  (9) - ARTICLES
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.