Number of the records: 1  

Čejetice (Mladá Boleslav, Česko)

 1. Geographic nameČejetice (Mladá Boleslav, Česko)
  See also (Broader term) Mladá Boleslav (Česko)
  DistrictMladá Boleslav
  Events1255 - první zmínka o obci
  Personalities Cicvárek, Rudolf, - advokát, podnikatel, orientalista
  Novák, Josef, - básník a kulturní pracovník
  DescriptonObec 1 km západně od Mladé Boleslavi. V historii uváděny též jako Hrubé, Hoření nebo Velké Čejetice nebo též Čejtice. - Nadmořská výška: 250 m. - Území osídleno pravděpodobně již v době bronzové a hradištní (archeologické nálezy okolních lokalit Choboty a Dalovice). První písemná zmínka o obci je z r. 1255 v souvislosti se Slavkem z Čejetic, r. 1297 zmiňován Martin z Čejetic a ještě ve 14. stol. Pavel a Mikuláš z Čejetic. Od 14. stol. byly také rozlišovány Dolní nebo Malé Čejetice (dnešní Čejetičky) jako součást Hrubých, Hořeních nebo též Velkých Čejetic (dnešních Čejetic). V r. 1357 prodal Kuneš z Cetna Čejetice Ctiborovi z Cetna, r. 1389 v držení Ctibora Dršťky z Čejetic, v r. 1394 je jako odúmrť získal Jan Kubát z Pěčic. Václav z Tubože a na Čejeticích byl r. 1473 purkrabím boleslavského hradu. Nejpozději v 16. stol. byly Čejetice připojeny k boleslavskému panství. Po vykoupení Mladé Boleslavi z poddanství staly se součástí panství Kosmonosy, r. 1740 se staly součástí panství Neuberk (tehdy v majetku Jana Ignáce Gemricha z Neuberka). V r. 1950 byl zrušen v Čejeticích místní úřad (MNV) a obec se stala samostatnou administrativní součástí města Mladá Boleslav. - Bývalá tvrz v je pravděpodobně dnešní kamenná dvojpatrová sýpka v hospodářském dvoře ve Vodárenské ulici, dominantou obce je vysoká vodárenský věž. Na návsi počátkem 21. stol. vysvěcena nová dřevěná vidlicová zvonička, poblíž stojí litinový křížek (místo bývalé sochy sv. Jana Nepomuckého), při odbočce podél dvora boží muka. - K významným osobnostem obce patří např. advokát, podnikatel a orientalista Rudolf Cicvárek a básník a propagátor kultury v obci Josef Novák.
  Keywordsobce * dějiny obce * majitelé obce * přestavěné tvrze * zvoničky * vodárenské věže * kříže * boží muka * osobnosti
  CitationFIŠERA, Zdeněk. Hrady a tvrze na Mladoboleslavsku. Vyd. 1. Mladá Boleslav: Okresní muzeum Mladá Boleslav. 2002, s. 24-25.
  HERČÍK, Karel. Čejetice. In: Čtení o Mladé Boleslavi. 2 rozš. vyd. Mladá Boleslav: Kultura Města Mladá Boleslav, 2010, s. 75-76. ISBN 978-80-254-8459-3.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (6) - File of personal names - persons from region
  (1) - File of corporation names - monuments in region
  (7) - ARTICLES
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1