Number of the records: 1  

Kutrovice (Česko)

 1. Geographic nameKutrovice (Česko)
  DistrictKladno
  Events1366 - první písemná zpráva
  Personalities Výšek, Antonín Dobroslav, - malíř
  Formánek, Josef, - sochař
  DescriptonMalá obec 6 km severozápadně od Slaného, mezi Bakovským potokem u silničního kopce zvaného Kutrovák. Původně při císařské silnici ve směru na Louny, nyní oddělena dálniční přípojkou z Prahy do Chomutova. - Nadmořská výška: 260 m. - Území osídleno již ve starší době železné, při kopání v cihelně byli v r. 1900 nalezeny nádoby kultury bylanské. První písemná zpráva je z r. 1366, kdy je vzpomínán vladyka Petr z Kutrovic. Později patřila část obce Smečnu a Slanému. R. 1556 vlastnil jeden z kutrovických statků Jakub Ražický ze Vchynic a po něm Vilém ze stejného rodu, oba jsou zachyceni v povídce Ušlapán od V. B. Třebízského. V r. 1622 byly Kutrovice zabrány císařskou komorou a v r. 1634 dědičně darovány Jaroslavovi Bořitovi z Martinic. Od té doby měla obec společnou vrchnost se Smečnem (po vymření Martiniců po meči v roce 1789 přešel tento majetek na hraběcí rod Clam-Martiniců, posledních feudálních majitelů obce. V průběhu 20. stol. patřila pod Neprobylice nebo Kvílice, od srpna 1990 je opět samostatnou obcí s vlastním obecním znakem. - K dochovalým památkám patří na návsi obdélná pozdně barokní kaplička z poloviny 19.. stol., v jejím západním sousedství pozůstatky lidové architektury první poloviny 19. století, dva zděné patrové domy s pavlačemi čp. 2 a čp. 5., křížek a památník padlým v 1. sv. válce. Vedle požární zbrojnice na jižním okraji Kutrovic stojí mohutný kaštan (jírovec maďal), zachycný v obecním znaku. - K významným osobnostem patří výtvarník a publicista Antonín Dobroslav Výšek a sochař Josef Formánek. Dlouhodobě zde působí klub mandolistů (mandolína také ve znaku).
  Keywordsobce * dějiny obce * majitelé obce * archeologické nálezy * kultura bylanská * kaple * kříže * lidová architektura * baroko * památníky * osobnosti
  CitationSEDLÁČEK, August. Místopisný slovník historický království Českého. Praha: Argo, 1998, s. 489.
  DOBNER, Libor. Kutrovice: ves a její historie. Slánské listy, 2005, roč. 13, č. 10, s. 10.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (2) - File of personal names - persons from region
  (1) - File of corporation names - monuments in region
  (1) - File of geographical names - region
  (7) - ARTICLES
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1