Number of the records: 1  

Národní přírodní památka Holý vrch (Česko)

 1. Geographic nameNárodní přírodní památka Holý vrch (Česko)
  Other nameHolý vrch (Česko : národní přírodní památka)
  DistrictMělník
  Origin14.08.1957 - výnos MŠK
  DescriptonChráněné území na katastrálním území obce Střemy, na mírném svahu nad horním okrajem pískovcových skal v cípu lesa od Lhotecké hájovny, asi 1 km západně od vlastní kóty Holého vrchu. - Nadmořská výška: 230-240 m. - Úkolem je ochrana území s ojedinělým izolovaným výskytem kriticky ohroženého lýkovce vonného ve středním Polabí. - Území tvořeno středněturonskými kvádrovými pískovci české křídy, pokrytými mělkými, silně písčitými půdami bez výrazného členění půdního horizontu. - Lesní porost tvoří převážně borovice lesní a vtroušené listnáče (např. bříza bělokorá, habr, buk lesní, dub zimní) s hustým podrostem ostružiníku. Na svahu obráceném k jihu zachovány zbytky stepních společenstev s výskytem kavylu Ivanova, tolity lékařské, ostřice nízké aj. Lýkovec vonný zde roste pouze v několika ostrůvcích na okraji borového lesa při okraji skal. - Z živočichů zde žijí někteří bezobratlí, zvláště hmyz, z ptáků běžné lesní druhy (drozd zpěvný, brhlík lesní, šoupálek krátkoprstý, mlynařík dlouhoocasý). - Ochrana území by měla spočívat především v prosvětlení porostu, odstraňování ostružiníku a k tlaku na snížení koncentrace dusíku v půdě, nahromaděného vlivem hnojení na sousedních pozemcích.
  Keywordsnárodní přírodní rezervace * přírodní rezervace * chráněná území * geomorfologie * půdy * lesy * keře * chráněné druhy * bezobratlí * hmyz * ptáci
  CitationNĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1999, s. 100.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (1) - File of geographical names - region
  (1) - ARTICLES
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1