Number of the records: 1  

Mlazice (Mělník, Česko)

 1. Geographic nameMlazice (Mělník, Česko)
  DistrictMělník
  Events1267 - první zmínka o obci
  1923 - městská část
  Personalities Auštěcký, Josef - učitel a překladatel
  Malý, Josef - sbormistr
  DescriptonDříve samostatná obec severozápadně od Mělníka, od r. 1923 je součástí Velkého Mělníka. - Nadmořská výška: 160-200 m. - Místní jméno odvozeno od osobního jména Mlaz. - Archeologické nálezy potvrzují, že území bylo osídleno již ve starší době kamenné. Písemně jsou Mlazice připomínány již v r. 1267, podle listiny biskupa Řehoře z r. 1301 původně obec náležela kapitule při kostele sv. Petra a Pavla na Mělníce. V r. 1350 Ctibor z Mlazic prodal poplužní dvůr a v r. 1364 prodali bratři z Vliněvsi kmetcí dvůr v Mlazicích klášteru sv. Vavřince na Pšovce. Od 16. stol. patřily k panství mělnického zámku. - Obyvatelé se nejprve věnovali především zemědělství a vinohradnictví. Z řemesel to bylo košíkářství a výroba dětských kočárků, od r. 1926 již průmyslově pod značkou Liberta. Od konce 19. stol. se v místních loděnicích vyráběly a opravovaly lodě. - K památkám patří kamenné křížky (poblíž bývalých loděnic a u křižovatky k Přívozu) a kaplička u hostince U Zelené lípy. - Významným rodákem byl učitel a překladatel Josef Aušecký, sbormistr Josef Malý ad.
  Keywordsobce * dějiny obce * majitelé obce * městské části * archeologické nálezy * doba kamenná * vinohradnictví * košíkářství * výroba dětských kočárků * loděnice
  CitationSEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. Díl 15. Praha: Šolc a Šimáček, 1927, s. 67.
  Mělnicko a Kokořínsko: 1: 50 000. 2. vyd. Praha: Klub českých turistů, 2000.
  PURŠ, František. Pohled do minulosti Mlazic. Mělnická radnice, 2005, č. 3 a 4, s. 9, 6.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (1) - File of personal names and family names
  (7) - File of personal names - persons from region
  (8) - ARTICLES
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1