Number of the records: 1  

Přírodní památka Písčina u Tišic (Mělník-oblast, Česko)

 1. Geographic namePřírodní památka Písčina u Tišic (Mělník-oblast, Česko)
  Other namePísčina u Tišic
  Place Tišice (Česko)
  Chrást (Mělník, Česko)
  DistrictMělník
  Origin19.12.1986 - vyhláška ONV Mělník
  DescriptonTáhne se podél železničního náspu trati Tišice-Neratovice, severozápadně od železnice a asi 100 m od obce Tišice. V katastrálním území obce Chrást. - Rozloha: 0,6 ha; nadmořská výška: 165-167 m. - Úkolem je ochrana pískomilné vegetace s výskytem ohroženého sinokvětu chrpovitého na části uměle odkryté písčité duny podél železničního náspu a ochrana dalších pískomilných druhů rostlin a živočichů na vátých píscích v Polabí. - Území tvořeno spodnoturonskými pískovci české křídy, překryto čtvrtohorními sedimenty, především vátými písky. Povrch jemných vátých písků pokryt tenkou vrstvou surové půdy. - Roste zde rozvolněná pískomilná vegetace, k výrazným druhům patří např. paličkovec šedavý, divizna brunátná, smil písečný, kostřava ovčí, růže galská a další. Území je bezlesé. - Žije zde početná populace ještěrky obecné a výrazné pískomilné druhy hmyzu (psamofilní entomofauna), např. kutilky, různé druhy včel a mravkolev běžný. - Vlivem zvýšení vzdušné vlhkosti a teploty společenstva ohrožena zarůstáním bylinami a dřevinami, vážným nebezpečím je i hromadění chemických látek z hnojiv a postřiků ze sousedních zemědělských pozemků. Pravidelně jsou odstraňovány náletové dřeviny a nežádoucí byliny (ovsík vyvýšený).
  Keywordspřírodní památky * chráněná území * geomorfologie * pískovce * písky * teplomilné rostliny * chráněné druhy * hmyz
  CitationNĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1999, s. 103.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (2) - ARTICLES
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1