Number of the records: 1  

Choteč (Česko)

 1. Geographic nameChoteč (Česko)
  DistrictPraha-západ
  Events1336 - první zmínka o obci
  DescriptonObec v údolí Radotínského potoka, rozložená na úpatí vrchů Nedvědka a Škrábek, 5 km západně od Radotína. - Nadmořská výška: 300 m. - První písemná zpráva z r. 1306 o majiteli panství Ježkovi z Chotče. K dlouhodobým majitelům obce patřil klášter v Plasech a později pražská kapitula. Původně zde stávaly dvě tvrze. Renesanční zbytky (fragmenty sgrafit) z jedné dochovány na severní straně návsi, v areálu statku čp. 30. Ze starší tvrze postavené na ostrohu Škrábek v místě zvaném Na zámkách nezbylo dnes nic. Na kopci před statkem barokní socha sv. Kateřiny (replika sochy z r. 1764), socha sv. Jana Nepomuckého z konce 19. stol. a pomník padlým ze druhé světové války. V nedalekém Hrozném údolí bývala tzv. Královská studánka. Jihozápadně od obce raně barokní kostel sv. Kateřiny, bývalý vrchnostenský pivovar (čp. 25), hospodářská budova se špýcharem, ovčín a ohradní zeď. Bývalé dominikální mlýny na Radotínském potoce (Cvrčkův čp. 22, Měchurův čp. 23 a Pivovarský čp. 25.) dnes po rekonstrukcích slouží k rekreačním účelům. - V blízkém okolí státní přírodní rezervace Radotínské údolí.
  Keywordsobce * mlýny * dějiny obce * majitelé obce * tvrze * zaniklé tvrze * sochy * kostely * renesance * baroko * přírodní rezervace
  CitationNĚMEC, Jan, SOUKUP, Vladimír. Výlety do okolí Prahy. 1. vyd. Praha: Panorama, 1989, s. 301,303.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 239.
  HOJNÝ, Ladislav. Z Chotče. Veřejná správa, 2002, roč. 12, č. 1/2, s. 52-53.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (3) - File of corporation names - monuments in region
  (3) - ARTICLES
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1