Number of the records: 1  

Chržín (Česko)

 1. Geographic nameChržín (Česko)
  DistrictKladno
  Events1292 - první zmínka o obci
  Personalities Hájek z Libočan, Václav, - kněz, kronikář
  Kadaň, Michal - kněz, kronikář
  Toman, Josef, - učitel
  Krolmus, Karel - učitel, politik
  Strnad, Antonín - astronom
  Houšť, Miroslav - malíř
  DescriptonObec 3 km severovýchodně od Velvar, na strmém návrší nad údolím Bakovského potoka. V minulosti zvaná také Chřín nebo Kyřín. Díky malebnému pohledu na kostel a pod ním rozloženou ves, získal Chržín přezdívku český Betlém. - Nadmořská výška: 240 m. - Katastrálně pod ní spadá obec Budihostice a Dolní Kamenice. - Podle archeologických nálezů bylo území s výhodnou strategickou polohou osídleno již v neolitu - mladší době kamenné (5.-6. tisíciletí př. Kr.). Je velmi pravděpodobné, že na plošině nad Chržínem (Za kostelem) bylo keltské hradiště. Písemně byla obec poprvé připomínána r. 1292, kdy král Václav II. daroval polovinu obce pražskému biskupovi Tobiášovi z Bechyně. K dalším významným majitelům obce patřili Běškovci z Běškovic, Lobkowiczové, Valkounové z Adlaru a Kinští, majitelé zlonického panství. Součástí zlonického panství byla potom obec až do 20. stol. - V 70. l. 20. století se na východ od obce těžil písek, dnes se ve vytěžené oblasti nacházejí nádrže ropy. - K památkám patří na vyvýšině severně směrem nad obcí regotizovaný kostel sv. Klimenta. Kolem kostela je hřbitov, kde je mj. hrob astronoma Antonína Strnada. Na hřbitově také chráněná lípa malolistá. Mezi Chržínem a Uhy najdeme sochu sv. Jana Nepomuckého (z r. 1756). Poblíž Chržína stával menhir tzv. Čertův kámen. Na jihozápadním okraji se nachází rybník. - Na zdejší faře působil určitou dobu kronikář Václav Hájek z Libočan, dalé pak kněz a autor dějin Chržína Michael Kadaň. Na místní škole založené již před r. 1699 učil Josef Toman a politik Karel Krolmus. Svůj ateliér zde má malíř Miroslav Houšť.
  Keywordsobce * dějiny obce * majitelé obce * archeologické nálezy * neolit * keltská hradiště * kostely * sochy * hřbitovy * fary * hroby * lípy * kameny * rybníky * těžba písku * pseudogotika * osobnosti
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 548.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 239.
  DOBNER, Libor. Obec Chržín. Slánské listy, 1994, roč. 2, č. 8, s. 36.
  ŠPECINGER, Otakar, FENCL, Václav, VOTRUBA, Rudolf. Sazená: velká historie malé obce. Brno: Tribuna EU, 2009, s. 96.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (13) - File of personal names - persons from region
  (2) - File of corporation names - monuments in region
  (1) - File of geographical names - region
  (21) - ARTICLES
  Chržín (Česko)

  geographical name

Number of the records: 1