Number of the records: 1  

Dobříš (Česko)

 1. Geographic nameDobříš (Česko)
  See also Dobříš (Česko : oblast)
  Events1252 - první zmínka o Dobříši
  1321 - Dobříš povýšena na trhovou ves
  1569 - nové povýšení na město
  1780 - Dobříš v majetku Colloredo-Mansfeldů
  Personalities Tyttl, Eugen Jan Jindřich - stavitel, opat
  Kadlec, Ondřej - hudebník
  Kopáček, Ludvík - historik
  Ertl, Václav - jazykovědec
  URLhttp://aleph.nkp.cz/aleph-cgi/show_map?ll=49.7811,14.1672&z=12
  DescriptonMěsto 16 km severně od Příbrami, v lesnaté krajině uprostřed pohoří Hřebeny, Brdy a Kozí Hory. - Nadmořská výška: 371 m. - Území osídlené již v době slovanské. V 10. stol. tudy procházela Zlatá stezka z Prahy do Bavor, při ní postaven nejprve poplužní dvůr. Původní osada Dobříš založena v místech dnešního hřbitova pojmenována patrně podle svého zakladatele Dobřicha. Za Přemyslovců byly dobříšské lesy královskou honitbou, první písemná zpráva o Dobříši z r. 1252, kdy zde král Václav I. pobýval na lovu. Již r. 1262 patřila Rožmberkům. Za Jana Lucemburského zde postaven zděný hrad Vargač se sídlem úřadu královského lovčího, kolem něho se rozrůstala osada. V r. 1321 Dobříš povýšena na trhovou ves, tehdy v držení Štěpána z Tetína. Za Václava IV. povýšena na městečko. R. 1421 hrad i městečko vypáleny husity. Díky své poloze při hlavní cestě Dobříš ve válečných dobách trpěla průchody vojsk, takže do poloviny 16. stol. zcela zpustla. Pozdější osídlení bylo přeneseno do míst dnešního města. R. 1543 potvrdil král Ferdinand Dobříši výsady udělené kdysi Janem Lucemburským. Za posledního zástavního majitele Ferdinanda Švihovského z Rýzenburka Dobříš r. 1569 povýšena na město. Již v 16. stol. v okolí Dobříše doložena těžba železné rudy, s tím souvisí vznik železáren v sousední Staré Huti v 17. stol. V r. 1630 prodal císař Ferdinand II. dobříšské panství rodu Mansfeldů, za jejichž vlády zažili poddaní nelidský útisk. Ten vyvolal r. 1770 řadu nepokojů. Z konce 16. stol. jsou také první zmínky o dobříšské židovské obci. R. 1780 vymřeli Mansfeldové po meči, panství přešlo sňatkem do majetku nově vzniklého rodu Colloredo-Mansfeldů. Ti zde vybudovali honosný zámek s proslavenou zahradou a rokokový kostel. Další rozvoj města nastal po přebudováním Pasovské silnice, zřízením poštovní stanice (1825), telegrafního úřadu a železnice z Dobříše do Prahy (1897). Rozvoj místních živností (zvláště obchodní a hostinské) byl umožněn z velké části díky podnikavosti místních Židů (např. hotel Heinz). Šalamoun Abeles dal r. 1865 také první popud k zahájení faktorské výroby rukavic, posléze nejvýznamnějšího oboru místního průmyslu. Správní reorganizací se r. 1850 město Dobříš stalo sídlem okresního soudu, později i okresní samosprávy a berního úřadu. Během fašistické okupace byla Dobříš venkovským sídlem říšského protektora. Od r. 1943 ve zdejších lesích působil partyzánský oddíl Srp a kladivo. - Dominantou města zmiňovaný zámek se zámeckým parkem a francouzskou zahradou a kostel Nejsvětější Trojice. Na náměstí klasicistní radnice a několik pozdně barokních domů s volutovými štíty, jižně od náměstí hřbitovní kostel Sv. Kříže, severně židovský hřbitov, dále budova Masarykova sanatoria a Českobratrský kostel. Město protínají rybníky Papež, Koryto a Huťský rybník. - K významným rodákům patří např. opat a architekt Eugen Jan Tyttl, vynikající houslista a hudební skladatel Ondřej Kadlec, regionální historik Ludvík Kopáček a jazykovědec Václav Antonín Ertl.
  Keywordsměsta * dějiny města * hradiště * doba hradištní * hrady * zámky * zámecké parky * kostely * radnice * domy * rybníky * obchodní stezky * těžba železné rudy * železárny * židovské obce * rukavičkářství * druhá světová válka * rodáci
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha: Academia, 1977, s. 278.
  Střední Povltaví. 1. vyd. Praha: Olympia, 1984, s. 189-192.
  SEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 3. vyd. Díl 6. Praha: Argo, 1995, s. 102.
  KOUDELKA, Ivo. Zámek Dobříš. Praha: Regulus, 1999, s. [3].
  Hřebeny a Slapská přehrada: 1: 50 000. 3. vyd. Praha: Klub českých turistů, 2001.
  Průvodce po památkách v regionu MAS Brdy-Vltava. Dobříš: Brdy-Vltava o.p.s., 2011, s. 9-15.
  Data source entrywww(Adresy ČR-MVČR)
  NoteObec v okrese Příbram.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (5) - File of personal names and family names
  (1) - File of corporation names
  (1) - File of geographical names
  (143) - File of personal names - persons from region
  (28) - File of corporation names - monuments in region
  (10) - File of geographical names - region
  (1) - Digitalizované dokumenty
  (2) - Literature
  (1) - Literature for children and youth
  (26) - Monographies, maps
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (467) - ARTICLES
  (48) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.