Number of the records: 1  

Dobříšská pahorkatina (Česko)

 1. Geographic nameDobříšská pahorkatina (Česko)
  DescriptonSeverovýchodní částí Benešovské pahorkatiny, členitá pahorkatina převážně v povodí řeky Vltavy a Sázavy, na severovýchodě ohraničena Labem. - Nejvyšší bod: Pecný (546 m), v Ondřejovské vrchovině. - Rozloha: 1486 km2; střední výška: do 388 m; střední sklon: 4°46'. - Tvořena granitoidy středočeského plutonia, proterozoickými staropaleozoickými horninami ostrovní zóny a jílovského pásma. Jedná se o pahorkatinu se silně rozčleněným erozně denudačním reliéfem, tektonicky porušeným, se zlomy směru severozápad-jihovýchod. Ráz krajiny určují výrazně strukturní hřbety a suky, se zbytky neogenních zarovnaných povrchů (na severu), hluboké údolí řek Vltavy, Sázavy a jejich přítoků.
  Keywordspahorkatiny * geomorfologie * povodí * vrchy * vrchoviny
  CitationDEMEK, Jaromír; et al. Hory a nížiny. 1. vyd. Praha: Academia, 1987, s. 165.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (1) - File of geographical names - region
  (1) - ARTICLES
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.