Number of the records: 1  

Národní přírodní rezervace Karlštejn (Česko)

 1. Geographic nameNárodní přírodní rezervace Karlštejn (Česko)
  Other nameKarlštejn (Česko: národní přírodní rezervace)
  See also Chráněná krajinná oblast Český kras (Česko)
  Karlštejn (Beroun, Česko : oblast)
  (Narrower term) Doutnáč (Česko : vrch)
  Linking entryKarlštejn (Czech Republic: national nature reserve)
  Origin26.04.1955 - výnos ministerstva kultury
  URLhttp://www.infocesko.cz/Czechia/Content/clanek.aspx?clanekid=14444&lid=1
  http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace_Karl%C5%A1tejn
  http://aleph.nkp.cz/aleph-cgi/show_map?ll=49.94194,14.18714&z=12
  DescriptonV chráněné krajinné oblasti Český kras. Rozsáhlé, velmi členité území severně od řeky Berounky, asi 1 km východně od Berouna, až po obce Karlštejn a Mořina. Přírodní rezervace Karlštejn zaujímá podstatnou část Karlštejnské pahorkatiny. - Rozloha: 1546,99 ha; nadmořská výška: 211-240 m. Území tvořeno silurskými a devonskými vápenci s četnými nalezišti zkamenělin. Jsou zde světově význačné geologické profily, paleontologické lokality a krasové jevy; četné krasové jeskyně (např. největší Srbské jeskyně na Chlumu a Barrandova jeskyně). Morfologicky zajímavý kaňon potoka Loděnice. - Z půd převažují hnědozemě, v menší míře (na svazích kopců) rankery, nevyvinuté humusokarbonátové půdy a zahliněné sutě (dolní části svahů). - Podstatnou část plochy zakrývají dubové a dubobukové lesy s bohatým keřovým patrem, přirozená skalní, stepní, lesostepní i lesní společenstva s význačnými rostlinnými druhy. Z bylin zde zastoupeny druhy jinde vzácné (např. medovník velkokvětý, prvosenka jarní, lilie zlatohlavá, třemdava bílá aj.) Území je klasickou lokalitou mnoha druhů hub, zejména bedel a žampionů. - Žije zde velké množství ptáků, z vzácnějších např. datel černý, holub doupňák, jestřáb lesní, včelojed lesní a výr velký. V jeskyních žijí netopýři a vápenci. Mimořádně bohatá je měkkýší a hmyzí fauna. - Územím rezervace vede naučná stezka. - Jižně od rezervace Karlštejn, na pravém břehu řeky Berounky, národní přírodní rezervace Koda.
  Keywordspřírodní rezervace * chráněná území * geomorfologie * půdy * lesy * stepi * lesostepi * flóra * houby * ptáci * měkkýši * naučné stezky
  CitationOkolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 251.
  NĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1996, s. 252.
  NotePřírodní rezervace.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (1) - File of geographical names
  (4) - File of geographical names - region
  (5) - Monographies, maps
  (21) - ARTICLES
  (2) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
  Národní přírodní rezervace Karlštejn (Česko)

Map

Národní přírodní rezervace Karlštejn (Česko)

Show on map Mapy.cz

GPS: 49°56'30.84"N, 14°11'13.56"E

GPS: 49°56'30.84"N, 14°11'13.56"E

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.