Number of the records: 1  

Nechvalice (Česko)

 1. Geographic nameNechvalice (Česko)
  DistrictPříbram
  Events1352 - první zmínka o obci
  1999 - opraven kostel a škola
  Personalities Roškot, Jan Křtitel - farář, spisovatel
  Hölzel, Miroslav - pedagog, kulturní pracovník
  DescriptonObec 9,5 km jižně od Sedlčan, 5 km severovýchodně od Petrovic. - Nadmořská výška: 481 m. - Vznikla patrně během první vlny kolonizace Petrovicka v první polovině 13. stol. (dokladem je románsko-gotický kostel sv. Mikuláše). První písemná zmínka o Nechvalicích z r. 1352. Ve středověku byly v držení místních drobných feudálů, příslušníků vladyckého rodu z Nechvalic. V r. 1502 prodal Diviš z Nechvalic obec Popelům z Lobkowicz, kteří ji spojili s panstvím Vysoký Chlumec (zde zůstaly až do konce feudalismu). R. 1542 poprvé a naposled výslovně uváděna také zdejší tvrz (zanikla, zachoval se z ní jen klenutý sklep). Během třicetileté války obec poničena, zdejší fara byla obnovena až při církevních reformách r. 1787. - Kromě kostela s klasicistní farou v Nechvalicích škola z r. 1883 (přestavěná v r. 1911) a řada roubených staveb z konce 18. a počátku 19. stol. Na místní hřbitov vede barokní brána se štítovým nástavcem, vedle ní litinový kříž z r. 1880, další litinové kříže stojí před kostelem a na hrázi rybníka (z r. 1856), u domu čp. 5 prostý kamenný kříž a na mostku přes splav rybníka socha sv. Jana Nepomuckého. - 1 km severně od obce Skuhrovský vrch (565 m) s výhledem na Vysoký Chlumec a Sedlčansko. V okolí jsou rybníky Pilník, Stupník a Bratřejovický Velát. - Jako farář v Nechvalicích působil spisovatel Jan Křtitel Roškot, na místní škole učil ve svých počátcích pedagog a kulturní pracovník Miroslav Hölzel. - Obec Nechvalice je členem Sdružení obcí Sedlčanska.
  Keywordsobce * dějiny obce * majitelé obce * tvrze * zaniklé tvrze * kostely * školy * fary * lidová architektura * roubené stavby * sochy * kříže * litinové kříže * kamenné kříže * hřbitovy * baroko * klasicismus * rybníky
  CitationStřední Povltaví. 1. vyd. Praha: Olympia, 1984, s. 228.
  Sdružení obcí Sedlčanska. [Sedlčany]: Sdružení obcí Sedlčanska, 2000, s. 20.
  PEŠTA, Jan. Encyklopedie českých vesnic. Vyd. 1. Díl 1. Praha: Libri, 2003, s. 162-164.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (2) - File of personal names and family names
  (2) - File of geographical names
  (3) - File of personal names - persons from region
  (1) - File of corporation names - monuments in region
  (1) - File of geographical names - region
  (12) - ARTICLES
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.