Number of the records: 1  

Ořech (Česko)

 1. Geographic nameOřech (Česko)
  Events993 - první zmínka o obci
  Personalities Baar, Jindřich Šimon - kněz, spisovatel
  Sojka, Václav - regionální historik
  Hofmeisterová, Božena - kulturní pracovnice, kronikářka
  Procházka, Miloslav - malíř
  URLhttp://aleph.nkp.cz/aleph-cgi/show_map?ll=50.0200,14.2967&z=12
  DescriptonObec těsně za jihozápadní hranicí hlavního města Prahy, 4 km západně od Slivence.- Nadmořská výška: 356 m. - Území osídleno již v pravěku, při archeologických výzkumech doloženo osídlení z doby kamenné (kultura lineární), bronzové (kultura knovízská), železné (kultura halštatská) a z doby římské. Nejbohatší nálezy pocházejí z období 1. stol. našeho letopočtu, kdy stávalo na území dnešní obce Ořech nejvíce železných pecí ve střední Evropě. - První písemná zmínka o obci již z r. 993, v zakládací listině Břevnovského kláštera. Další zpráva z r. 1337, v r. 1352 zde zmiňován kostel. Kromě církve vlastnili část obce také pražští měšťané (rod Ortlů, Jílků a Beránků). Obec zpustošena husity a během třicetileté války. Až do 19. stol. byla převážně zemědělská. - V obci na návsi dnes zbarokizovaný kostel Stětí sv. Jana Křtitele, před ním socha sv. Jana Nepomuckého z r. 1871, za kostelem barokní fara, kde jako farář působil spisovatel Jindřich Šimon Baar, jeho přítomnost připomíná pamětní deska na průčelí budovy. V Ořechu dále škola z r. 1900, okolo návsi 18 statků , připomínaných již ve 14. stol. - K významným rodákům se řadí regionální historik Václav Sojka, kulturní pracovnice a kronikářka Božena Hofmeisterová, malíř Miloslav Procházka aj. - K atrakcím obce patří prosklený včelín manželů Glaserových. Tradiční je zde výstava betlémů (více než 20), která je spojená s ukázkami a vyzkoušením řemesel (řezbářství, keramika a pekařství – střídavě).
  Keywordsobce * dějiny obce * kostely * fary * statky * archeologické nálezy * doba kamenná * kultura volutová * doba bronzová * kultura knovízská * doba železná * doba halštatská * železářství * včelařství * doba římská * gotika * baroko * osobnosti
  CitationOkolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 311.
  EISENMANN, Jan. 25 výletů kolem Prahy. 1. vyd. Praha: Academia, 1992, s. 90.
  GLASER, Vladimír, FIALA, Jan Šimon. Ořech. 1. vyd. Praha: Bílý son a Obecní úřad Ořech, 1993, s. [81].
  KLEMPERA, Josef. Ořech. Ořech: Obecní úřad Ořech, 2007. 316 s.
  Data source entrywww(Adresy ČR-MVČR)
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (13) - File of personal names - persons from region
  (2) - File of corporation names - monuments in region
  (1) - Monographies, maps
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (19) - ARTICLES
  (4) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
  Ořech (Česko)

  geographical name

Map

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°1'12.00"N, 14°17'48.12"E

GPS: 50°1'12.00"N, 14°17'48.12"E

Number of the records: 1