Number of the records: 1  

Přírodní rezervace Milská stráň (Rakovník-oblast, Česko)

 1. Geographic namePřírodní rezervace Milská stráň (Rakovník-oblast, Česko)
  Other nameMilská stráň
  Place Milý (Česko)
  Přírodní park Džbán (Česko)
  Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko (Česko)
  Origin1989923 - vyhláška ONV Rakovník
  DescriptonStrmý svah v těsné blízkosti obce Milý, protáhlého tvaru o šíři 100-200 m a délce asi 1200 m od okraje obce. Součást CHKO Křivoklátsko - biosférické rezervace UNESCO a zároveň Přírodního parku Džbán. - Rozloha: 10,88 ha; nadmořská výška: 385-447 m. - Úkolem je ochrana teplomilných společenstev rostlin a živočichů slínovcových strání. - Z hlediska geomorfologického je Milská stráň na okraji křídové plošiny s konfigurací typickou pro tento typ území, strmý svah u hrany opukových vrstev a ve svahu sesuvy, převládají slínovatky promíšené opukovou sutí. Na jednotlivých parcelách byl v minulosti těžen kámen a uložen na mezích. - Rostou zde některé význačné rostlinné druhy (např. vstavačovité), území je bezlesé. Rozsáhlé porosty křovin s vtroušenými nálety lesních dřevin jsou hnízdištěm mnoha ptačích druhů, rozmanité jsou rovněž druhy hmyzu, brouků, motýlů a cikád. - Na parcelách v chráněném území se přestalo hospodařit, jsou tu pozůstatky ovocných sadů, políček a trávních porostů. Pro udržení bylinných společenstev jsou nezbytné cílené asanační zásahy k zastavení zarůstání křovinami.
  Keywordsrezervace * přírodní rezervace * chráněná území * stráně * geomorfologie * půdy * křoviny * rostliny * teplomilné rostliny * hmyz * ptáci
  CitationNĚMEC, Jan, LOŽEK, Vojen (ed.). Chráněná území ČR 1. 1. vyd. Praha: Consult, 1996, s. 182.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (1) - ARTICLES
  geographical name

  geographical name

Map

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°14'6.00"N, 13°52'30.00"E

GPS: 50°14'6.00"N, 13°52'30.00"E

Number of the records: 1