Number of the records: 1  

Tetín (Beroun, Česko)

 1. Geographic nameTetín (Beroun, Česko)
  Events16.09.0921 - první zmínka o Tetínu
  Personalities Hájek z Libočan, Václav - kronikář
  Špála, Václav - malíř
  URLhttp://aleph.nkp.cz/aleph-cgi/show_map?ll=49.94892,14.10181&z=12
  DescriptonObec na plošině nad skalami, nad pravým břehem řeky Berounky, 3 km jihovýchodně od Berouna. - Nadmořská výška: 321 m. - Území osídleno již v době kamenné, stávalo jedno z nejstarších sídlišť v Čechách. Podle pověsti zde Teta, dcera bájného knížete Kroka a sestra kněžny Libuše, založila svůj hrad. Patrně v 9. stol. zde bylo významné slovanské hradiště, na svém vdovském sídle zde byla r. 921 zavražděna kněžna Ludmila. V 11. a 12. stol. byl Tetín sídlem knížecích úředníků spravujících Podbrdský kraj. Za husitských válek r. 1422 Tetín zpustošen, z již gotického hradu zbyly pouze rozvaliny (téměř celé vytěženy v 19. stol). - Na západní straně návsi postaven ve druhé polovině 18. stol. barokní zámeček, v zahradě zbytky valů předhradí knížecího dvorce a bývalé kaple sv. Jana Nepomuckého z první poloviny 18. stol. Východně od návsi románská kaple sv. Kateřiny, s ní sousedí raně barokní kostel sv. Ludmily. Na skalnatém výběžku nad řekou kostel sv. Jana Nepomuckého. - V Tetíně působil kronikář Václav Hájek z Libočan, ve svých dílech zpodobnil Tetín např. malíř Max Pirner, Bedřich Havránek, Jaroslav Panuška a Václav Špála. - V okolí vápencové a mramorové lomy. Přírodní rezervace Tetínské skály na pravém břehu Berounky. Na východním okraji obce (směrem k řece Berounce), ve strmé Tetínské rokli nepatrné zbytky jeskyní (Turské maštale), zničeny těžbou vápence.
  Keywordsobce * hradiště * hrady * zámky * kostely * kaple * zříceniny * doba kamenná * doba hradištní * románský sloh * gotika * baroko * legendy * kronikáři * malíři * přírodní rezervace * lomy * jeskyně
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 4. Praha: Academia, 1982, s. 60.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 354.
  ŠAFRÁNEK BŘEVNOVSKÝ, Josef M. Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v Českých zemích. 2. vyd. Díl 5. Praha: Evans, 1996, s. 91.
  Data source entrywww(Adresy ČR-MVČR)
  NoteObec v okrese Beroun.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (1) - File of personal names and family names
  (11) - File of personal names - persons from region
  (8) - File of corporation names - monuments in region
  (6) - File of geographical names - region
  (3) - Monographies, maps
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (139) - ARTICLES
  (15) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
  Tetín (Beroun, Česko)

Map

Tetín (Beroun, Česko)

Show on map Mapy.cz

GPS: 49°56'56.04"N, 14°6'6.48"E

GPS: 49°56'56.04"N, 14°6'6.48"E

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.