Number of the records: 1  

Třebsko (Česko)

 1. Geographic nameTřebsko (Česko)
  DistrictPříbram
  Events1352 - písemná zpráva
  1645 - bitva u Třebska
  Personalities Steinbach, Karel, - lékař
  Bouška, Josef, - lékař
  Lipšová, Marie, - herečka
  Dvořák, Antonín, - hudební skladatel
  DescriptonObec 4 km severozápadně od Tochovic. - První písemná zpráva o Třebsku pochází z r. 1352. Původní ves byla pravděpodobně rozložena v úvalu pod Nademlýnským rybníkem. V obci také stávala tvrz, písemně zmiňována r. 1510, ale již jako zpustlá. Ve 14. a 15. stol. se zde připomínají vladykové Boreš, Hrabiš a Broum z Třebska, dále pak Oldřich z Třebska a Jan Skřipelský. - V r. 1645 se u Třebska opevnili dva tábory císařského vojska pod vedením generálů Hatzfelda a Götze. Odtud táhli proti švédskému maršálovi Torstensonovi k obci Jankov, kde byli poraženi. Pozůstatky vojenských táborů zvané dodnes Švédské šance; Horní šance (u severního okraje obce) a Dolní šance (v údolí potoka Rejže 1,5 km jihovýchodně od kostela), obě obdélníkového typu s příkopy, valy a rohovými redutami. Od 17. stol. jsou dějiny Třebska pevně spjaty s obcí Vysoká. - Dominantou obce je zbarokizovaný kostel Panny Marie, poblíž barokní fara s mansardovou střechou. 2 km jihovýchodně od obce zbytky sejpů po rýžování zlata v Podrejží. - K významným rodáků patří lékaři Karel Steinbach a Josef Bouška, herečka Marie Lipšová. Pravidelně navštěvoval zdejší kostel hudební skladatel Antonín Dvořák, který mu také věnoval varhany. Obec je sídlem Svazku obcí Antonína Dvořáka, kam vedle Třebska patří Modřovice, Narysov a Vysoká u Příbramě.
  Keywordsobce * dějiny obce * bitvy * opevnění * hradby * vojenské tábory * valy * kostely * fary * tvrze * zaniklé tvrze * rýžování zlata * zlato * třicetiletá válka * baroko * osobnosti
  CitationSEDLÁČEK, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 2. vyd. Díl 6. Praha: Šolc a Šimáček. 1934, s. 133.
  Střední Povltaví. 1. vyd. Praha: Olympia, 1984, s. 283-284.
  ŠAFRÁNEK BŘEVNOVSKÝ, Josef M. Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v Českých zemích. 2. vyd. Díl 5. Praha: Evans, 1996, s. 102.
  Třebsko [online]. [cit. 27.11 2014]. Dostupné z: http://www.trebsko.cz/index.php?oid=52335.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (7) - File of personal names - persons from region
  (1) - File of corporation names - monuments in region
  (3) - ARTICLES
  (4) - Regional documents - books
  Třebsko (Česko)

  geographical name

Number of the records: 1