Number of the records: 1  

Třemšín, hora (Česko)

 1. Geographic nameTřemšín, hora (Česko)
  Place Rožmitál pod Třemšínem (Česko)
  DistrictPříbram
  Events1771 - na vrchu vystavěna kaple
  1888 - vystavěna dřevěná rozhledna
  1997 - vyhlášení Přírodního parku Třemšín
  Personalities Schönborn, František de Paula, - arcibiskup
  DescriptonNejvyšší bod Třemšínské vrchoviny a současně nejjižnější a nejznámější hora v Brdech; 2 km severozápadně od obce Roželov, 6,5 km od Rožmitálu pod Třemšínem. - Nadmořská výška: 827 m. - Jedná se o kupovitý vrchol z kambrických pískovců a slepenců s vložkami porfyrů a porfyrových tufů. Ve svazích menší skalní tvary zvětrávání a odnosu. - Dnes celý vrch porostlý buky s bohatým bylinným patrem, na svazích suťové porosty s javory a jilmy. - Na vrcholu stávala dvě hradiště. Při archeologickém průzkumu zde nalezeny pozůstatky po starším z nich, v podobě kamenných valů z pozdní doby bronzové (kultura knovízská, 10.-8. stol. př. Kr.), obkličující vrchol jednoduchou, na některých místech i několikanásobnou řadou. Později, na počátku 14. stol., zde založen hrad Třemšín (dnes skromné zbytky zříceniny). Název Třemšín také pochází údajně od tří zlatých prutů neboli šínů, potopených v hradní studni. V 16. stol. již hrad uváděn jako opuštěný. Arcibiskup kníže Salm si Třemšín oblíbil a dal jej upravit. V r. 1771 nad zasypanou hradní studní postavena kaplička. Od těch dob se sem konávaly poutě každou neděli po Proměnění Páně. V 19. stol. v době národního obrození byl Třemšín cílem národních slavností (první r. 1861, druhá v r. 1863) za účasti sokolů a obyvatel z okolí. R. 1869 chystaný tábor lidu zakázán. V r. 1888 zde dal arcibiskup hrabě Schönborn vystavět jednoduchou dřevěnou rozhlednu, již od druhé světové války probíhala jednání o výstavbě nové rozhledny. Národní pouť na Třemšín se také konala v r. 1946. - Nedaleko Třemšína, na severním hřebeni pozůstatky tvrziště Hengst (střežilo patrně hrad Třemšín na straně z hradu neviditelné). Pod vrchem Třemšínem, u Třemšínské boudy, tzv. Gangloffův kříž. - Aby bylo zabráněno nepovolené těžbě na území hory, podařilo se ochráncům přírody v r. 1997 vyhlásit Přírodní park Třemšín.
  Keywordshory * vrchy * geomorfologie * chráněná území * přírodní parky * archeologické výzkumy * hrady * zříceniny * kaple * kříže * poutě * lidové slavnosti * rozhledny * hradiště * doba bronzová * knovízská kultura
  CitationStřední Povltaví. 1. vyd. Praha: Olympia, 1984, s. 284.
  Brdy - Třemšínsko: 1: 50 000. 2. vyd. Praha: Klub českých turistů, 2002.
  Třemšín [online]. [cit. 2004-06-11]. Dostupné z:http://www.municipal.cz/turistika/tremsin.htm.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (5) - File of corporation names - monuments in region
  (1) - File of geographical names - region
  (23) - ARTICLES
  Třemšín, hora (Česko)

  geographical name

Number of the records: 1