Number of the records: 1  

Vraný (Česko)

 1. Geographic nameVraný (Česko)
  DistrictKladno
  Events1228 - první zmínka o obci
  04.04.1513 - povýšení na městečko
  Personalities Čech, Svatopluk - spisovatel a básník
  Štraybl, František - malíř
  Věšín, Jaroslav - malíř
  DescriptonObec 11 km severozápadně od Slaného, mezi Zlonicemi a Perucí. Nadmořská výška: 310 m. - První písemná zpráva o Vraném z r. 1228, tehdy patřila část obce klášteru sv. Jiří na pražském Hradě a druhá část vladykům z Vraného, kteří sídlili na zdejší tvrzi. Později patřila obec zčásti pánům z Hazmburka a z části pánům z Kaufunku. R. 1513 na přímluvu Jana Zajíce z Hazmburka povýšil král Vladislav II. Vraný na městečko, udělil mu vlastní pečeť a znak a právo pořádat tři výroční trhy. Nastal rozkvět městečka, z té doby pochází i městská brána (1513) a radnice. Městská práva Vranému potvrdil ještě r. 1538 král Ferdinand I. a císař Maxmilián II. K dalším držitelům patřilo např. město Slaný, kterému bylo městečko Vraný r. 1547 zkonfiskováno, Petr Chotek z Vojnína zde před r. 1571 postavil novou tvrz (časem zpustla a v polovině 18. stol. byla odstraněna), dále Doupovcové, Vratislavové aj. R. 1706 získala vranské panství svatovítská kapitula, která na zdejším velkostatku sídlila až do r. 1945. Z tohoto období také pochází většina památek a veřejně prospěšných staveb v obci. - Na západní straně obce rokokový zámek, u něho barokní kostel sv. Jana Křtitele a pomník Svatopluka Čecha, dále trojboká kaplička Nejsvětější Trojice (tzv. napoleonská), kaplička sv. Rosálie, ve středu městečka sochy sv. Jana Nepomuckého, Panny Marie Svatohorské a sv. Václava. Před školou památník padlých v první světové válce z r. 1921, poblíž něho památník 16 občanů, zejména židovských, umučených ve druhé světové válce. - Nedaleko Vraného, u silnice k Peruci pomník na památku nástupu spojenců (Ruska, Pruska a Rakouska) před rozhodující bitvou s Napoleonem u Lipska v r. 1813, východně od obce boží muka. - K významným rodákům patří malíři Jaroslav Věšín a František Štraybl (Štrejbl). V l. 1956-1873 zde na zámku žil spisovatel a básník Svatopluk Čech.
  Keywordsobce * dějiny obce * tvrze * zaniklé tvrze * zámky * kostely * kaple * boží muka * pomníky * památníky * rodáci
  CitationPŘIBYL, Alois, LIŠKA, Karel. Znaky a pečetě středočeských měst. 1. vyd. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1975, s. 155.
  POCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 4. Praha: Academia, 1982, s. 267.
  PLAŠIL, Vratislav. Vraný v historii a v současnosti. 1. vyd. Vraný: Místní národní výbor, 1989, s. 3-56.
  Okolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 377.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (15) - File of personal names - persons from region
  (16) - File of corporation names - monuments in region
  (2) - File of geographical names - region
  (1) - Monographies, maps
  (47) - ARTICLES
  (14) - Regional documents - books
  geographical name

  geographical name

Map

GPS: 50°19'34.75"N, 14°0'44.10"E