Number of the records: 1  

Zlatníky (Česko)

 1. Geographic nameZlatníky (Česko)
  See also Zlatníky-Hodkovice (Česko)
  DistrictPraha-západ
  Events1300 - první zmínka o obci
  DescriptonObec 2 km od jižní hranice hlavního města Prahy, 1,5 km východně od Dolních Břežan. - Nadmořská výška: 361 m. - Založena snad v 11. stol. jako služebná osada (s povinností dodávat šperky vrchnosti). Písemně poprvé uváděna k r. 1300, tehdy patřila vlivnému a bohatému pražskému rodu Velfloviců, konkrétně bratrům Dětřichovi a Konrádovi. Velflovicové také při zdejším poplužním dvoře vystavěli tvrz, písemně poprvé zmiňovanou r. 1314. V té době byla obec znova vysazena na purkrechtním právu. Od poloviny 14. stol. se majitelé Zlatník z řad pražských měšťanů i církevních hodnostářů často střídali. Během husitských válek r. 1420 zkonfiskovali Zlatníky Pražané. Zlatníky byly v držení obcí Starého Města pražského až do r. 1547, kdy za účast v protihabsburském povstání byl majetek městu konfiskován ve prospěch české královské komory. Po r. 1625 drželi Zlatníky dominikáni od kostela sv. Jiljí v Praze. Obec byla majetkově rozdělena na tři díly. Samotná obec byla v držení dominikánů až do konce patrimoniální správy. Statek byl v r. 1860 směněn s baronem Ringhofferem za statek Libeň. Svobodná a dědičná rychta ve tvrzi ve Zlatníkách trvala až do konce 16. stol. a potom byla vykoupena královskou komorou. Podací ke kostelu sv. Petra a Pavla ve Zlatníkách držel na konci 15. stol. král. V r. 1500 je Vladislav II. Jagellonský daroval Václavovi Benedovi z Nečtin, který jej připojil ke statku Břežany. Při něm zůstalo toto právo až do r. 1850. Od r. 1850 byla ve Zlatníkách zavedena obecní samospráva. V r. 2002 byly obce Zlatníky a Hodkovice spojeny do společné obce s názvem Zlatníky-Hodkovice. - V obci je dnes na návsi pseudorománský kostel sv. Petra a Pavla, zbytky tvrze na dvoře hostince. - K významným osobnostem patří spisovatel a redaktor Jiří Muk, který ve Zlatníkách působil jako učitel. - Spojená obec Zlatníky-Hodkovice je členem svazku obcí Dolnobřežansko.
  Keywordsobce * dějiny obce * majitelé obce * tvrze * kostely * pseudobaroko
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 4. Praha: Academia, 1982, s. 370.
  ŠMILAUEROVÁ, Eva. Zlatníky. [Zlatníky], 1976, s. 1-64.
  HOLEC, František; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: Praha a okolí. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1988, s.178.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 432.
  Zlatníky-Hodkovice: historie [online]. [cit. 2007-01-31]. Dostupné z: http://www.zlatniky-hodkovice.cz/.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (1) - File of personal names and family names
  (1) - File of geographical names
  (4) - File of personal names - persons from region
  (2) - File of corporation names - monuments in region
  (44) - ARTICLES
  (1) - Regional documents - books
  geographical name

  geographical name

Number of the records: 1