Number of the records: 1  

biochemie

 1. Topical termbiochemie
  Other termfyziologická chemie
  biologická chemie
  See also biochemici
  biochemická analýza
  biochemičky
  biosyntéza (biochemie)
  metabolismus
  molekulární farmakologie
  organická fotochemie
  (Narrower term) biochemie rostlin
  (Narrower term) bioenergetika
  (Narrower term) biofyzikální chemie
  (Narrower term) bioorganická chemie
  (Narrower term) chemie přírodních látek
  (Narrower term) cytochemie
  (Narrower term) enzymologie
  (Narrower term) farmaceutická biochemie
  (Narrower term) histochemie
  (Narrower term) imunochemie
  (Narrower term) klinická biochemie
  (Narrower term) lékařská biochemie
  (Narrower term) obecná biochemie
  (Narrower term) patologická biochemie
  (Narrower term) potravinářská biochemie
  (Broader term) chemie
  Conspect577 - Biochemie. Molekulární biologie. Biofyzika
  Collection kindFile of subject terms
  References (14) - File of subject terms
  (69) - Monographies, maps
  (4) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (13) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika
  Databáze národních autorit NK ČR
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1