Number of the records: 1  

Tvrz Rychvald

 1. Corporate nameTvrz Rychvald
  Place Kozojedy (Rakovník, Česko)
  Events1379 - první zmínka o tvrzi
  1522 - patrně poslední zmínka o tvrzi
  Personalities Durdík, Tomáš, - archeolog, kastellolog
  DescriptonStávala v lese jižně nad obcí Kozojedy, poblíž staré lesní cesty na hradiště Dřevíč v poloze Železná brána, na zalesněné vyvýšenině dříve nazývané Lichvarda. - Ve středověku zde stával dvůr a tvrz Lichtenwald (vývojem změněno na Rychvald). Písemně byla tvrz poprvé uváděna r. 1379 jako majetek kláštera klarisek v Panenském Týnci, který měl pronajat zeman Radim. R. 1402 byla tvrz v držení Hanuše z Rychvaldu, v r. 1420 bratří Parcifala a Lota z Prostibořic a Vinařic. Potom majitelem tvrze město Louny, v r. 1522 ji do zástavy získal Jan z Vitence, po něm Kašpar z Kauče a na Trmicích. Ještě téhož roku byla tvrz se dvorem předána z rozhodnutí komorního soudu Děpoldovi z Lobkovic a na Bílině. Další historie tvrze není známa. Les na Rychvaldu byl zmiňován ještě k r. 1637. - Podrobnější povrchový průzkum místa především v 90. l. 20. stol. (Tomáš Durdík) poněkud upřesnil podobu Rychvaldu. V terénu dodnes patrné unikátním způsobem zachované pozůstatky (mnohdy do výše 1 m nad zemí) jsou pozůstatkem dvora obestavěného zídkou, několika přilehlých objektů a tvrze. V západní zídce je patrný vjezd do dvora, v severovýchodním rohu obestavěného prostoru (o rozměrech 54 x 49 m) znatelný pozůstatek trojdílného domu s typickou středověkou strukturou (jizba, síň, komora). 50 m západně od tohoto stavení jsou pozůstatky větší kamenné stavby, podle T. Durdíka se mohlo jednat o věžovitou vladyckou tvrz. Sídlo však překvapivě nebylo výrazněji ohrazeno, v okolí se nenašly žádné pozůstatky valů nebo příkopů. Tvrz chránila snad jen ohradní zídka dvora nebo dřevěné oplocení. - Z písemných pramenů nevyplývá, že by tvrz se dvorem zanikla násilným způsobem. Je možné, že obyvatelé přesídlili do příznivější polohy, snad do Kozojed.
  Keywordstvrze * tvrziště * zaniklé tvrze * hospodářské dvory
  CitationBEDNAŘÍK, Tomáš. Historické památky Rakovnicka. 1. vyd. Rakovník: Raport, 1997, s. 106.
  ANDĚL, Rudolf; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: severní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984, s. 413.
  BLAŽKOVÁ, Kateřina, LOMECKÁ, Jana, NEUSTUPNÝ, Zdeněk. Po stopách zaniklých sídel: katalog k výstavě středověkých nemovitých archeologických památek Rakovnicka. Muzeum T. G. Masaryka: Rakovník, 2008, s. 26-28.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1