Number of the records: 1  

Liběchov (zámek)

 1. Corporate nameLiběchov (zámek)
  Other nameLiběchovský zámek
  Place Liběchov (Česko)
  Events1730 - dokončena barokní přestavba zámku
  1811 - klasicistní úpravy zámku
  1975-2002 - expozice asijských kultur
  2002 - zámek vytopen
  2004 - navrácen původním majitelům
  Personalities Hus, Jan - kazatel
  Kaňka, František Maxmilián - barokní stavitel
  Veith, Antonín - mecenáš umění, majitel panství Liběchov
  Navrátil, Josef - malíř
  Mánes, Quido - malíř
  DescriptonPři řece v jihozápadní části obce. - Patrně již na přelomu 13. a 14. stol. zde byl na zpevněném písčitém ostrůvku vystavěn vladycký statek s okrouhlou vodní tvrzí. V l. 1412-1413 zde u svého přítele a majitele zdejšího panství Jindřicha z Dubé pobýval kazatel Jan Hus. Ve druhé polovině 16. stol., za rytíře Kašpara Blevice z Nostvic, byla stará tvrz renesančně přestavěna na plně kamenný, dvoupatrový okrouhlý objekt se štíhlou věží, chráněný širokým vodním příkopem, hloubeným v původních ramenech říčky (podobně jako v Roztokách u Prahy). Za hraběte Jana Jáchyma Pachty z Rájova v l. 1720-1730 byl zámek barokně přestavěn podle návrhu F. M. Kaňky. V r. 1783 a především v r. 1811 po velkém požáru zámek upraven klasicistně. Od r. 1801 vlastnil Liběchov všestranně úspěšný průmyslový podnikatel Jakub Veith, za jeho syna Antonína (mecenáše umění) se v zámku ve 30. a 40. l. 19. stol. scházela umělecká a intelektuální elita B. Bolzano, F. M. Klácel, J. V. Frič, Fr. Palacký, P. J. Šafařík, J. K. Tyl, V. Levý). Z té doby pochází i fresková výzdoba interiérů od Josefa Navrátila a čínské malby snad podle Quida Mánesa. Stavební úpravy v r. 1855 provedl E. Hala. Patrně po r. 1894 vlastnila liběchovské panství pruská hraběnka von Lippe z Bisterfeldu a Weisenfeldu, na zámku však nesídlila a panství spravovala česká pachtýřská rodina Homolků. Po rozpadu Rakouska-Uherska v r. 1918 ing. František Homolka panství spolu se zámkem odkoupil. Během druhé světové války byl Liběchov v rámci Sudet součástí Velkoněmecké Říše, zámek sloužil jako vojenský lazaret. - Jedná se o zámek okrouhlého půdorysu okolo nepravidelného dvora, patrový, s obdélným hlavním křídlem o devíti osách. Průčelí členěno rizality, zakončeno trojúhelníkovým štítem, před nímž je vysazen trojdílný balkónový portikus s putti z dílny Matyáše Brauna. Přízemí horizontálně spárováno; okna v přízemí i v patře obdélná, se zdobnými supraportami, ve druhém patře čtvercová v rámcích s klenáky. Vchod obdélný, s polokruhovou archivoltou. Fasáda starší části zámku v úpravě z 19. stol.; přízemí rustikované, se slepými plochými arkádami a obdélnými okny, v patře okna s nadpražní římsou. Nad vstupním rizalitem trojúhelný štít s vázami, vchod s polokruhovou archivoltou, na jeho římsu dosedá trojdílné okno patra. Obdobné členění má i nádvorní fasáda s polygonální schodištní věží, ukončenou historizujícím cimbuřím. Trakt do parku s konkávně prohloubeným středem členěn barokně, nad jeho vchodem a na protilehlé straně nad průjezdem obdélné okno se supraportou. Prostory v přízemí sklenuty křížově a valeně s lunetami, průjezd plackami. - U zámku park a hospodářské budovy, barokní konírny a bývalý barokní špýchar. - Od r. 1963 zámek Liběchov v majetku Národního muzea v Praze, v l. 1975-2002 zde byla přístupná stálá expozice asijských kultur Náprstkova muzea. V r. 2002 zámek (a část obce) postižen pětisetletou povodní. Výška vody dosáhla v přízemí zámku do výšky 3,2 m. Sbírky Náprstkova muzea odstěhovány. O opravu zámku i jeho záchranu se snaží jeden z pěti majitelů, Josef Homolka, který bydlí v nedalekých Ješovicích. Rodina Homolků získala zpět své dědictví až v roce 2004.
  Keywordstvrze * vodní tvrze * přestavěné tvrze * zámky * hospodářské budovy * konírny * špýchary * fresky * nástěnné malby * renesance * baroko * klasicismus * muzea * zámecké zahrady * povodně
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 234-235.
  Máchův kraj. 1. vyd. Praha: Olympia, 1985, s. 161-162.
  VOTRUBA, Viktor. Liběchovský zámek stále čeká na nový život [online]. [cit. 29.9.2014]. Dostupné z: http://stredocesky-kraj.5plus2.cz/zamek-stale-ceka-na-novy-zivot-dky-/melnik.aspx?c=A130527_073418_ppd-melnik_10686.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (1) - Monographies, maps
  (34) - ARTICLES
  (2) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.