Number of the records: 1  

Kačina (zámek)

 1. Corporate nameKačina (zámek)
  Place Kačina (Česko: zaniklá obec)
  Svatý Mikuláš (Kutná Hora, Česko)
  Origin1802 - započata stavba zámku
  Events1822 - stavba dokončena
  1950 - v zámku umístěno zemědělské muzeum
  Personalities Chotek z Chotkova a Vojnína, Jan Rudolf, - stavebník zámku
  Bergler, Josef, - malíř, grafik
  DescriptonV rozsáhlém zámeckém parku z r. 1789, jihovýchodně od obce Svatý Mikuláš. V místech zaniklé středověké obce Kačina (Kačín). - Zámek (s historickým názvem Kačina) si nechal jako své reprezentativní letní sídlo postavit Jan Rudolf Chotek, nejvyšší purkrabí Království českého a pozdější předseda Královské české společnosti nauk. Plány stavby přesně podle představ stavebníka vypracoval drážďanský královský architekt Christian Franz Schuricht. Stavba byla zahájena r. 1802, vedl ji pražský stavitel Jiří Fischer a dokončil pražský stavební rada Jan Filip Jöndl, v posledních letech i arcibiskupský olomoucký stavební rada A. Arche. - Jedná se o nejvýznamnější stavební dílo českého empíru. Zámecký pětidílný komplex vystavěný na půdorysu půlelipsy o tětivě dlouhé 227 m. Centrální budova (representační prostory a obydlí hraběcí rodiny) jednopatrová, podélná, o 19 osách, vpředu i vzadu opatřená středním pětiosým rizalitem s volným sloupovým toskánským průčelím. Nad průčelím tympanon se sochařskou výzdobou v podobě reliéfů, které navrhl J. Bergler a vypracovali A. Schrott (západní průčelí; mytologická alegorie) a V. Prachner (východní průčelí; alegorie Hospodářství a Lovectví). Uprostřed této budovy je kruhový vstupní sál prostupující obě podlaží a zakončený kupolí, kterou je zároveň prosvětlován. Na segmentovém půdoryse k této budově přiléhají čtvrtkruhová přízemní boční křídla, jejichž východní strana obrácená do prostoru čestného dvora je zdobena sloupovou kolonádou (na každé straně 20 dórských sloupů). Z této kolonády byly přístupné jednotlivé hostinské pokoje a byty pro služebnictvo. Na boční křídla navazující na severu a jihu menší jednopatrové pavilony zdobené na východním průčelí středním rizalitem z dórských sloupů. V severním pavilónu umístěna zámecká kaple (nikdy nedostavěná) a zámecké divadlo (dokončené až v polovině 19. stol.). V jižním pavilónu Chotkovská knihovna (více než 40 000 svazků naučné i krásné literatury z 16.-19. stol.). Po dokončení stavby v r. 1822 bylo v zámku celkem 125 místností. Současně s zámkem byl nově upraven i okolní park. - Chotkové žili na Kačině až do r. 1911, kdy zemřel poslední z nich. Zámek zdědil jeho synovec Quido Thun Hohenstein, který se ale silně zadlužil. Na jeho majetek byl uvalen konkurs. Během druhé světové války byl zámek v nucené dražbě prodán mládežnické organizaci Hitlerjugend. Po válce byl r. 1945 zámek s velkostatkem znárodněn a r. 1950 dán k disposici Zemědělskému muzeu. - Poslední stavební úpravy proběhly na zámku v l. 1927-1930, na konci druhé světové války byl zámek poničen. V r. 2001 byl zámek prohlášen národní kulturní památkou. - Dnes státní zámek Kačina s expozicí Muzeum českého venkova (Národní zemědělské muzeum) a zámecká expozice Dějiny rodu Chotků (chotkovská knihovna a divadlo, lékárna, obrazárna). - V parku západně od zámku stojí ještě hospodářský dvůr Kačina, při silnici z Nových Dvorů do obce Svatá Kateřina tzv. Červený domek (dnes soukromý obytný dům), u cesty od zámku Kačina do Nových Dvorů kaplička z 19. stol. a východně od zámku, u křižovatky na Svatý Mikuláš hostinec Husa (bývalý zájezdní hostinec).
  Keywordszámky * zámecká divadla * zámecké kaple * zámecké knihovny * zámecké parky * empír * zemědělská muzea * národní kulturní památky
  CitationŠIMEK, Tomáš; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: východní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1989, s. 189-191.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 251.
  Cesty a památky: Kolínsko [online]. [cit. 2010-06-01]. Dostupné z: http://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/kacina-zanikla-obec/zamek.
  Národní zemědělské muzeum Kačina [online]. c2010. [cit. 2010-06-01]. Dostupné z: http://www.nzm.cz/kacina/.
  See also related Zámecký park (Kačina, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of geographical names - region
  (1) - Digitalizované dokumenty
  (4) - Monographies, maps
  (76) - ARTICLES
  (5) - Regional documents - books
  Databáze národních autorit NK ČR
  Kačina (zámek)

Map

Kačina (zámek)

Show on map Mapy.cz

GPS: 49°58'54.08"N, 15°20'45.69"E

GPS: 49°58'54.08"N, 15°20'45.69"E

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.