Number of the records: 1  

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Starkoč, Česko)

 1. Corporate nameKostel Nanebevzetí Panny Marie (Starkoč, Česko)
  Place Starkoč (Kutná Hora, Česko)
  Origin1378
  Events1998-2001 - opravena střecha kostela a věže
  Personalities Brandl, Petr
  Thun-Hohensteinové (rod) - majitelé panství
  DescriptonNa návrší východně nad obcí. Dřevěný farní kostel připomínán již r. 1352. Na jeho místě postaven v r. 1738 barokní kostel nákladem majitelky panství, hraběnky Josefy z Thunů, rozené z Oettingen-Wallerstein. - Jednolodní se zaoblenými nárožími, s pravoúhle zakončeným presbytářem, obdélnou sakristií po severní straně a s hranolovou věží v hlavním průčelí. Fasády členěny lizénovými rámci, okna a portál rámovaný, vnitřek plochostropý. Zařízení: nad hlavním oltářem byl původně umístěn obraz Nanebevzetí Panny Marie od Petra Brandla (1710), který zakoupila hraběnka v Holandsku. Obraz byl v 18. stol. poškozen vichřicí a měl velkou trhlinu. Dnes je zrestaurovaný obraz umístěn v Chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. - Kolem kostela je hřbitov. Ve hřbitovní zdi najdeme 9 náhrobníků z pol. 16. a začátku 17. stol. - Poslední mše se zde sloužila v pol. 70. let 20. stol. V současné době je kostel nevyužit a postupně opravován.
  Keywordskostely * baroko * obrazy * hřbitovy * náhrobky
  CitationPOCHE, Emanuel et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3, P-Š. Praha: Academia, 1980, s.
  BRUNER, Jaroslav. Starkoč. BRUNER, Jaroslav. Starkoč u Čáslavi. Starkoč: Obecní úřad ve Starkoči, 2006, s. 15-18.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (7) - ARTICLES
  Kostel Nanebevzetí Panny Marie (Starkoč, Česko)

  corporation