Number of the records: 1  

Kačinský zámecký park (Česko)

 1. Geographic nameKačinský zámecký park (Česko)
  Other nameZámecký park Kačina u Kutné Hory (Česko)
  See also Kutná Hora (Česko : oblast)
  Place Kačina (Česko: zaniklá obec)
  Svatý Mikuláš (Kutná Hora, Česko)
  Origin1789 - park založen
  Personalities Chotek z Chotkova a Vojnína, Jan Rudolf,
  Jacquin, Nikolaus Joseph, - dendrolog
  URLhttp://aleph.nkp.cz/aleph-cgi/show_map?ll=49.98197,15.34025&z=14
  DescriptonRozsáhlý park okolo zámku Kačina. - Rozloha: 200 ha. - Na místě zaniklé obce Kačina založil Bernard Věžník z Věžník koncem 17. stol. oboru, v r. 1764 tuto oboru koupil hrabě Jan Karel Chotek z Vojnína jako součást panství Nové Dvory. Okolo r. 1700 nechal v sousedství obory postavit umělou gotickou zříceninu (nepatrné zbytky zachovány dodnes) a vysázel zde nový les zvaný Libuše. Jeho syn, hrabě Jan Rudolf Chotek začal r. 1789 na Kačině budovat rozsáhlý přírodní park podle plánů význačného zahradního architekta, botanika a dendrologa N. J. Jacquina z Vídně (ředitel císařské zahrady v Schrönbrunnu). Původní dubiny a bory byly postupně doplňovány dalšími druhy dřevin (mnohé z Chotkovy botanické školky z Nových Dvorů). V l. 1802-1822 byl v parku vystavěn empírový zámek, reprezentativní letní chotkovské sídlo. Rozloha parku (20 ha) a přilehlé obory (90 ha) se od r. 1820 postupně zvětšovala a byla doplněna novými průhledy do krajiny. Stavba zámku počítala s výhodným umístěním na přirozeném návrší nad rybníkem. Jacquinova koncepce byla odlišná od současné přírodně krajinářské úpravy parku. Zámek byl dříve ústředním objektem celého areálu, poblíž býval velký rybník s ostrůvky (dnes již neexistuje). Hlavní osa parku směřovala od zámku přes topolovou alej až k tomuto rybníku, další osy vedly k rybníčku s Templem, dále k oboře západně od zámku, alejí lip do Nových Dvorů a nakonec okolo rybníka až do obce Svatý Mikuláš. Okolo r. 1800 Jacquin na Kačině založil i botanickou zahradu, v ní na umělém pahorku stával vyhlídkový altán. Okolí zámku tehdy zdobil parter. Chotkové se do zámku přestěhovali až v r. 1823, k této příležitosti uspořádali velkolepou zahradní slavnost. Specialitou Kačiny byly vodní slavnosti, pořádané na místních rybnících na lodích, při nich se na umělých ostrovech velkého rybníka před zámkem konaly společenské akce i zámecké koncerty. Na přelomu 18. a 19. stol. bylo na Kačině založeno zahradnictví, ve 30. l. 19. stol. zde byla vystavěna i oranžérie s množírnou. - V parku dnes roste asi 7 jehličnanů (běžné druhy smrků, borovic, modřínů, tisů, douglasek a jalovců) a asi 30 listnáčů. Z nich zastoupen např. tulipánovník (Liriodendron tulipifera), nahovětvec kanadský (Gymnocladus dioicus), katalpa obecná (Catalpa bignonioides), dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos), pestrolistý javor klen (Acer pseudoplatanus 'Aureo-variegatum'), stříhanolistá lípa velkolistá (Tilia platyphyllos 'Laciniata') a vistárie čínská (Wisteria sinensis). - Dnes je park součástí Muzea českého venkova Kačina (Národní zemědělské muzeum), u budovy oranžérie je zřízena také bylinková zahrádka.
  Keywordsparky * zámecké parky * zámecké zahrady * obory * jehličnany * listnaté stromy * zahradnictví * oranžérie * zámky * zahradní architekti * empír
  CitationHIEKE, Karel. České zámecké parky a jejich dřeviny. Vyd. 1. Praha: SZN, 1984, s. 170-172.
  ŠIMEK, Tomáš; et al. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: východní Čechy. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1989, s. 189-191.
  Okolí Prahy východ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1989, s. 251.
  Naše zahrady a parky: zámecký park Kačina [online]. c2009. [cit. 2010-06-04]. Dostupné z: http://botany.cz/cs/kacina/.
  See also related Kačina (zámek)
  NoteZámecký park.
  Collection kindFile of geographical names - region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (28) - ARTICLES
  Databáze národních autorit NK ČR
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.