Number of the records: 1  

Most (Čelákovice, Česko)

 1. Corporate nameMost (Čelákovice, Česko)
  Other nameŽelezniční most (Čelákovice, Česko)
  Place Čelákovice (Česko)
  Origin1874
  Events1907 - přestavba mostu
  1921 - přestavba mostu
  2006 - postavena nová železniční zastávka
  DescriptonV městské části Jiřina. - Sdružený ocelový železniční most na trati z Prahy do Kolína přes Lysou nad Labem a Nymburk. Překračuje Labe na severovýchodním okraji Čelákovic. - Nahradil původní pravděpodobně dřevěný most. Nový most se začal stavět v r. 1872 a r. 1907 byl zásadně přebudován. Přestavěny pilíře, dvě přímá pole nahrazena prostými trámovými poli, tvořenými příhradovými nýtovanými nosníky s parabolickou horní pásnicí o délce 50 m. Na tato pole navazovala na pravém břehu dvě pole tvořená pásovými příhradovými nosníky o délce 27,6 m. - Další přestavba mostu proběhla v r. 1921 v souvislosti se zdvojkolejněním trati. Pilíře byly částěčně rozebrány a prodlouženy, na nich byl založen paralelně druhý most zcela shodné konstrukce. V této podobě se most dochoval dodnes. - V r. 2006 byla nedaleko mostu postavena nová železniční zastávka Čelákovice-Jiřina.
  Keywordsmosty * železniční mosty * technické památky * železniční zastávky
  CitationPEŠTA, Jan. Vybrané památkově hodnotné železniční mosty ve středních Čechách. Památky středních Čech, 2001, roč. 15, č. 1, s. 24.
  Čelákovice: procházka městem. Čelákovice: Město Čelákovice, 2013, s. 21.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1