Number of the records: 1  

Tvrz (Blahotice, Česko)

 1. Corporate nameTvrz (Blahotice, Česko)
  Place Blahotice (Česko)
  Events1590 - tvrz vyhořela
  DescriptonPostavena patrně ve 14. stol., jako sídlo zdejších vladyků. V r. 1563 prodána Markétě z Rosenheinu, která ji dala přestavět a rozšířit. Renesančně upravena na šlechtické sídlo jejím manželem Václavem Pětipeským z Chýš a Egerberka. V r. 1590 tvrz vyhořela, ale byla znovu postavena. Po třicetileté válce zpustla a zůstala v rozvalinách. - Dnes její zarostlé zbytky u hospodářského dvora a pseudorenesančního zámku.
  Keywordstvrze * tvrziště * hospodářské dvory * zámky * renesance
  CitationŠAFRÁNEK BŘEVNOVSKÝ, Josef M. Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v Českých zemích. 2. vyd. Díl 1. Praha: EVA, 1995, s. 23.
  DOBNER, Libor. Blahotice: ves a její historie. Slánské listy, 14.11.2000, roč. 8, č. 23, s. 14.
  See also related Blahotice (zámek)
  Hospodářský dvůr (Blahotice, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (2) - File of corporation names - monuments in region
  (1) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1