Number of the records: 1  

Dům čp. 717 (Mnichovo Hradiště, Česko)

 1. Corporate nameDům čp. 717 (Mnichovo Hradiště, Česko)
  Other nameObčanská záložna (Mnichovo Hradiště, Česko)
  PlaceTurnovská 717
  Events29.06.1862 - občanská záložna
  1929 - postavena nová budova
  DescriptonObčanská záložna založena v červnu 1862 ustavující valnou hromadou pod názvem "Spolková kasa města Mnichova Hradiště". Prvním starostou byl Fr. Náhlovský. Nejprve sídlila v městské radnici, poté v přízemí domu v Turnovské ulici. V r. 1929 se přestěhovala do nově postaveného domu čp. 717 ve Štefanikově ulici (dnes Turnovské). Nová dvoupatrová budova byla postavena na stavební parcele původně zájezdního hostince "Kyselovna". - V r. 1952 byla zrušena a do jejich prostor přemístěna Městská spořitelna. Dnes zde sídlí městská knihovna.
  Keywordsdomy * záložny * spořitelny * knihovny
  CitationVOJKOVSKÝ, Rostislav. Mnichovo Hradiště : zámecký areál s bývalým klášterem. Dobrá: Beatris, 2005, s. 20. ISBN 80-86737-48-9.
  VOSTŘÁK, František. Občanská záložna v našem městě. Echo: mnichovohradišťské noviny. 2002, roč. 7, č. 9, s. 21.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - ARTICLES
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.