Number of the records: 1  

Kaple sv. Floriána (Kladno, Česko)

 1. Corporate nameKaple sv. Floriána (Kladno, Česko)
  Other nameFloriánská kaple (Kladno, Česko)
  Place Kladno (Česko), Masarykova ul.
  Origin25.07.1751 - položen a posvěcen základní kámen
  Events1870 - dokončení stavby kaple
  05.05.1872 - kaple vysvěcena
  Personalities Dientzenhofer, Kilián Ignác - Stavitel
  Löbl, Benno - Břevnovský opat
  Štulc, Václav Svatopluk - Kněz
  DescriptonV dolní části tzv. Hlavní třídy, ojedinělá stavba v téměř jednotné uliční zástavbě. - Původně zde stál lazaret pro chudé panské služebnictvo, z r. 1610. Na jeho místě založil Florián Jetřich Žďárský ze Žďáru kapličku sv. Floriána a sv. Alžběty (z ní dodnes zachován základní kámen z červeného mramoru s rytým nápisem, zazděný za oltářem). Stavba nové kaple započata podle návrhu stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera v polovině 18. stol., stavební práce však přerušeny smrtí opata Benno Löbla (Loebla) (1750) a stavitele Dientzenhofera (1751). Stavba kaple dokončena až v r. 1870, vysvěcena byla kladenským rodákem, vyšehradským proboštem Václavem Štulcem. V té době již stála za kaplí škola. - Barokní centrální kaple o hlavním prostoru na okoseném čtvercovém půdorysu a čtyřech apsidálních ramenech. Průčelí na jižní straně konkávně vyhloubené, nad ním dvojice na koso postavených věží. Průčelí člení ozdobné pásy, obdélná okna a niky. Střední partie s obdélným, segmentem ukončeným vchodem a kasulovým oknem vrcholí rozeklaným štítem se zvlněnými římsami. Věže mají obdélná, polokruhem ukončená okna a jehlancové helmice. Vnitřek sklenut kupolí, boční ramena konchami. Členění stěn pilastry je z 19. stol. Dřevěná kruchta. - Zařízení: z 19. a 20. stol., rokoková řezaná skříňka s rokokovou postavou Pražského Jezulátka s dvojicí klečících andělů z první poloviny 18. stol. V kapli zavěšeny dva zvony, původně z kostela Nanebevzetí Panny Marie. - Kaple dnes v majetku Římskokatolické církve.
  Keywordskaple * lazarety * školy * baroko
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 51.
  HORYNA, Mojmír. Kaple sv. Floriána na Kladně a pozdní dílo Kiliána Ignáce Dientzenhofera. In: Rozprava o baroku. Slaný, 1993, s. 10-14.
  VEVERKOVÁ, Irena. Procházka Kladnem. 1. vyd. Kladno: Nezávislý novinář, 1998, s. 41-42.
  See also related Obraz sv. Benedikta (Kladno, Česko)
  Zvláštní škola (Kladno, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (3) - File of corporation names - monuments in region
  (2) - Monographies, maps
  (23) - ARTICLES
  (3) - Regional documents - books
  Kaple sv. Floriána (Kladno, Česko)

  corporation

Map

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°8'45.94"N, 14°6'4.33"E

Number of the records: 1