Number of the records: 1  

Kostel Narození sv. Jana Křtitele (Děkov, Česko)

 1. Corporate nameKostel Narození sv. Jana Křtitele (Děkov, Česko)
  Place Děkov (Česko)
  Events1321 - první zmínka o kostele
  1664 - stavba nového kostela
  1868 - zásadní přestavba kostela
  DescriptonUprostřed obce na návrší. - Datum založení původního kostela Narození sv. Jana Křtitele není známo, první zmínka o něm z r. 1321. Již r. 1361 zmiňován jako farní. Zanikl pravděpodobně za husitských válek nebo během třicetilété války. Na místě starého byl v r. 1664 postaven nový kostel Narození sv. Jana Křtitele. Přestavován v r. 1727, upraven a rozšířen r. 1868.- Jednolodní kostel s trojboce zakončeným presbytářem. Nízká hranolová věž na severní straně zakončena cibulovitou bání se sanktusníkem. Fasády hladké, nečleněné, okna obdélná, segmentově zakončená. Presbytář i loď plochostropé, v západní části lodi zděná kruchta, nepodklenutá; sakristie v podvěží sklenuta křížově. - Zařízení: hlavní oltář z konce 17. stol. (přeštafírován r. 1899), dva boční oltáře Panny Marie a Nejsvětějšího Srdce Páně v barokním stylu, kazatelna z druhé poloviny 17. stol.
  Keywordskostely * baroko
  CitationBEDNAŘÍK, Tomáš. Historické památky Rakovnicka. 1. vyd. Rakovník: Raport, 1997, s. 23.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (3) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1