Number of the records: 1  

Kostel sv. Markéty (Nesuchyně, Česko)

 1. Corporate nameKostel sv. Markéty (Nesuchyně, Česko)
  Place Nesuchyně (Česko)
  Originkonec 14. stol
  Events1316 - první písemná zmínka
  1700 - přibližné datum barokní dostavby kostela
  DescriptonNa návsi, nad Nesuchyňským potokem. - První písemná zpráva o farním kostele v obci již z r. 1316. Pozdně gotický kostel byl podle nedávného průzkumu postaven na místě starší stavby někdy koncem 14. století. Zbarokizován byl kolem roku 1700. Z doby barokní pochází západní věž (poč. 18. stol) a některé dílčí úpravy. Zásadní úpravy kostela proběhly za hraběte Valdštejna, na přelomu 17. a 18. stol. - Jednolodní stavba s pětiboce uzavřeným presbytářem a hranolovou věží před západním průčelím. Okna široká, mírně hrotitá. Presbytář zaklenut polem a kápěmi křížové klenby se žebry, v ose závěru zazděné okno s plaménkovou kružbou. Na severním průčelí lodě jsou odkryty dvě lomenná okénka. Barokní triumfální oblouk, loď plochostropá. - Raně barokní zařízení kostela za éry komunismu zcela poničeno. Kostel jen zázrakem unikl plánované demolici na sklonku 80. let 20. stol. Střecha lodi se propadla pod tíhou sněhu v r. 1992, naštěstí došlo k její obnově a celkovému statickému zajištění stavby. Celková oprava zatím ještě neproběhla.
  Keywordskostely * zvony * gotika * baroko
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 467.
  VOLFOVÁ, Eva, VOLF, Petr. Nové poznatky ke stavebnímu vývoji kostela sv. Markéty v Nesuchyni. Zprávy památkové péče, 1996, roč. 56, č. 1-2, s. 31-35.
  BEDNAŘÍK, Tomáš. Historické památky Rakovnicka. 1. vyd. Rakovník: Raport, 1997, s. 110-111.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (2) - ARTICLES
Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.