Number of the records: 1  

Kostel Navštívení Panny Marie (Petrovice, Rakovník, Česko)

 1. Corporate nameKostel Navštívení Panny Marie (Petrovice, Rakovník, Česko)
  Place Petrovice (Rakovník, Česko)
  Origin1717 - dokončena stavba kostela
  Personalities Brokoff, Ferdinand Maxmilián - sochař
  DescriptonNa návrší nad obcí. - Postaven za hraběte Jana Josefa z Valdštejna jako poutní kostel u Boží studánky, v místech, kde se třem místním dívkám údajně zjevila Panna Marie. - Barokní, jednolodní kostel se čtvercovou lodí, rozšířenou bočními kaplemi, s trojboce uzavřeným presbytářem se sakristií a kaplí po stranách a s odsazenou předsíní s věží nad středem na západní straně. Trojosé hlavní průčelí, završené štítem, členěno dvojicemi pilastrů a bočními mušlovitými nikami; segmentem zakončená okna. Loď s nikami sklenuta plackou, boční mělké kaple valeně, presbytář zaklenut valenou klenbou s výsečemi, ostatní přilehlé prostory křížově; stěny členěny pilastry. - Zařízení: hlavní oltář barokní, rámový, se sochami andělů; kazatelna se sochou Dobrého pastýře od F. M. Brokofa, od něhož jsou také dřevěné sochy sv. Jana Nepomuckého, sv. Judy, sv. Tadeáše, sv. Venancia z Camerina a čtyř evangelistů v životní velikosti. Obraz Krista z původní kapličky u Boží studánky. - Poblíž kostela dodnes poutní místo Boží studánka s léčivou vodou. Severně od kostela barokní fara.
  Keywordskostely * poutní kostely * poutní místa * fary * studánky * léčivé prameny * pověsti * baroko
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 47.
  BEDNAŘÍK, Tomáš. Historické památky Rakovnicka. 1. vyd. Rakovník: Raport, 1997, s. 151.
  See also related Fara (Petrovice (Rakovník, Česko))
  Kříž (Zavidov, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (3) - File of corporation names - monuments in region
  (11) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1