Number of the records: 1  

Kostel sv. Martina (Všesulov, Česko)

 1. Corporate nameKostel sv. Martina (Všesulov, Česko)
  Place Všesulov (Česko)
  DescriptonNa návrší nad obcí, obklopen hřbitovem; výrazná dominanta okolní krajiny. - Původní kostelík v obci zřízen patrně v 16. stol. za vlastnictví Kolovratů. Až do třicetileté války kostel farním, v r. 1713 přifařen k obci Čistá. V první polovině 18. stol. zde postaven nový barokní kostel. - Jednolodní s obdélným, na šířku situovaným presbytářem, s obdélnou sakristií po severní straně a s hranolovou věží v západním průčelí. Nároží lodi konkávně vybrána, nároží presbytáře a sakristie zkosena; fasády členěny lizénovými rámci. Presbytář sklenut plackou, v lodi dvě placky oddělené pásy. - Zařízení: hlavní oltář z první poloviny 18. stol., obraz zničen, dva rokokové boční rámové oltáře, současná kazatelna, lavice s vyřezávanými postranicemi, empírová křtitelnice pod kruchtou. Dále pět renesančních kamenných figurálních náhrobků Krakovských z Kolovrat, jeden znakový náhrobek v dlažbě před hlavním oltářem. Všechny náhrobky z opuky zasazeny do vnitřních zdí kostela. - Ve věži kostela zavěšeny dva zvony (první z konce 15. stol., druhý nechal r. 1557 ulít Kryštof Jindřich z Kolovrat).
  Keywordskostely * fary * náhrobky * zvony * baroko * rokoko * empír
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 4. Praha: Academia, 1982, s. 288.
  BEDNAŘÍK, Tomáš. Historické Památky Rakovnicka. 1. vyd. Rakovník: Raport, 1997, s. 18-19.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - ARTICLES
  Kostel sv. Martina (Všesulov, Česko)

  corporation

Number of the records: 1