Number of the records: 1  

Svatý Hubert (zámek)

 1. Corporate nameSvatý Hubert (zámek)
  Other nameLovecký zámeček Svatý Hubert
  Place Svatý Hubert (Česko)
  Origin1757 - přibližné datum vzniku
  Events2001 - poslední oprava zámku
  Personalities Černín z Chudenic, Prokop Vojtěch - majitel panství
  Černínové z Chudenic (rod) - majitelé
  DescriptonLovecký zámeček v lesích uprostřed hospodářského dvora, 4 km jihovýchodně od Jesenice ve stejnojmenné osadě. - Vystavěn majitelem panství hrabětem Prokopem Černínem z Chudenic v polovině 18. stol. Stavba byla tehdy umístěna v nově zřízené daňčí oboře a sloužila k pobytu lovců v době honů. K ubytování hraběte a hostů pak sloužila patrová myslivna, postavená přibližně ve stejné době. - Patrová zámecká stavba na půdorysu osmiúhelníka je zakončena lucernou s 8 okénky, nad ní korouhvička s jelenem. Okna zámku i okénka lucerny směřují do osmi průseků, což plně odpovídá loveckým účelům, kdy u každého okna mohl lovec čekat na nadháněnou zvěř z lesa. Až do r. 1945 byly na zámečku umístěny četné vzácné lovecké trofeje a vycpaní medvědi. V hale stával masívní stůl s loveckými výjevy prokládaný stříbrem a perletí. Po r. 1948 připadl zámek správě Lesního závodu v Petrohradě, z původního vybavení zámku nezůstalo prakticky nic. - V r. 1975 byla obnovena jeho vnější fasáda, provedeny vnitřní i vnější úpravy a zaveden elektrický proud. Poslední oprava proběhla v l. 2000-2001. Jako majetek Lesů ČR slouží nejen jako kancelář revíru Hubert, ale též jako rekreační objekt. - Čtyři stylové pokoje vybaveny replikami starožitného nábytku a osvětlení, v patře budovy otevřený krb a po stěnách lovecké trofeje a staré dřevorubecké nástroje.
  Keywordszámky * zámečky * lovecké zámky * majitelé zámku * osady * obory * daňci * rekreační objekty
  CitationOkolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olumpia, 1990, s. 350.
  ŠVÁCHA, Jan. Svatý Hubert. Raport, 1996, roč. 6, č. 19, s. 7.
  BEDNAŘÍK, Tomáš. Historické památky Rakovnicka. 1. vyd. Rakovník: Raport, 1997, s. 43.
  HARTL, Roman, Lesáci nechali opravit a znovu vysvětit křížek. Berounský deník, 11.11.2003, č. 264, s. 21.
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (9) - ARTICLES
  Svatý Hubert (zámek)

  corporation

Map

Show on map Mapy.cz

GPS: 50°4'15.03"N, 13°30'42.66"E

GPS: 50°4'15.03"N, 13°30'42.66"E

Number of the records: 1