Number of the records: 1  

Zvonice (Slatina, Kladno, Česko)

 1. Corporate nameZvonice (Slatina, Kladno, Česko)
  Place Slatina (Kladno, Česko)
  Origin1717 - pravděpodobné datum vzniku
  DescriptonNa hřbitově u kostela sv. Vojtěcha. - Barokní zvonice patrně z první poloviny 18. stol. (vznikla snad při přestavbě kostela r. 1717). Hranolová, zděná, jednoduše řešené průčelí s lizénovými rámci, které nesou hlavní římsu. Obdélná, polokruhem ukončená okna a vchod, stavba završena cibulovou střechou s lucernou a bání. - Ve zvonici jeden z původně tří zvonů.
  Keywordszvonice * kostely * hřbitovy * zvony * baroko
  CitationPODLAHA, Antonín. Posvátná místa království Českého. Řada 1. Díl 7. Praha: Dědictví Svatojanské, 1913, s. 313.
  POCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 342.
  Zvonice našeho kraje. Kladno: Okresní úřad, 1992, s. 23.
  KUČA, Karel. České, moravské a slezské zvonice. 1. vyd. Praha: Libri, 1995, s. 210.
  See also related Kostel sv. Vojtěcha (Slatina (Kladno, Česko))
  Zvony (Slatina (Kladno, Česko))
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  Zvonice (Slatina, Kladno, Česko)

  corporation

Number of the records: 1