Number of the records: 1  

Městský znak (Zlonice, Česko)

 1. Corporate nameMěstský znak (Zlonice, Česko)
  Place Zlonice (Česko)
  Events28.11.1705 - udělení znaku císařem Josefem I.
  DescriptonPříčně dělený štít, horní pole stříbrné a dolní červené. Přes celý štít stojí levá polovice černé orlice s doprava obrácenou hlavou. Zobák i spáry jsou rovněž černé, jazyk a oko červené. Na horním okraji štítu umístěna zlatá královská koruna. - Znak udělen městu císařem Josefem I. na prosbu Václava Jana Vojtěcha Valkouna z Adlaru.
  Keywordserby * městské znaky * dějiny města
  CitationPŘIBYL, Alois, LIŠKA, Karel. Znaky a pečetě středočeských měst. 1. vyd. Praha: Středočeské nakladatelství a knihkupectví, 1975, s. 160.
  ČAREK, Jiří, VALÁŠEK, Stanislav. Městské znaky v českých zemích. 1. vyd. Praha: Academia, 1985, s. 425.
  See also related Městská pečeť (Zlonice, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (2) - ARTICLES
  Městský znak (Zlonice, Česko)

  corporation

Number of the records: 1