Number of the records: 1  

Most (Sazená, Česko)

 1. Corporate nameMost (Sazená, Česko)
  Place Sazená (Česko)
  Origin18. stol.
  DescriptonSilniční most přes Bakovský potok v obci Sazená, 5 km severovýchodně od Velvar. - Barokní je severní část mostu se třemi oblouky, s vozovkou směrem ke středu mírně stoupající. Jeden pilíř je na obou stranách zpevněn břity, druhý je atypicky široký. Na mostě původně umístěno šest soch vzniklých patrně kolem r. 1757 v dílně Františka Ignáce Platzera. Po r. 1945 most devastován, dvě sochy zničeny. Zachována zůstala pouze socha sv. Josefa, Antonína, Jana Nepomuckého a Kalvárie. - V l. 1990-1992 sousoší Kalvarie (Ukřižování) a socha sv. Jana Nepomuckého restaurovány, na mostě umístěny jejich repliky. Originály umístěny do vchodu Městskému muzea ve Velvarech. - Na jižní straně je ke staršímu jádru mostu připojeno ještě jedno mladší obloukové pole. Dnes má most celkem čtyři oblouky půlkruhového profilu o proměnlivém rozpětí 5,9 a 7,16 metru. Jen jeden oblouk (druhý od jihu) překračuje vlastní potok, severní oblouk překračoval odpad ze mlýna. Zbývající dva otvory jsou suché, inundační. Vzhled památkově chráněného mostu je narušen plošným cementovým nástřikem.
  Keywordsmosty * kamenné památky * technické památky * sochy * baroko
  CitationOkolí Prahy západ. 1. vyd. Praha: Olympia, 1990, s. 335.
  Průvodce po technických památkách v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha: Národní technické muzeum, 1993, s. 121.
  ŠPECINGER, Otakar, FENCL, Václav, VOTRUBA, Rudolf. Sazená: velká historie malé obce. Brno: Tribuna EU, 2009, s. 87-88.
  See also related Socha sv. Jana Nepomuckého (Sazená, Česko)
  Sousoší Kalvárie (Sazená, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (2) - File of corporation names - monuments in region
  (8) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1