Number of the records: 1  

Socha sv. Jana Nepomuckého (Sazená, Česko)

 1. Corporate nameSocha sv. Jana Nepomuckého (Sazená, Česko)
  Place Sazená (Česko)
  Origin1757 - přibližné datum vzniku
  Events1992 - dokončeno dvouleté restaurování sochy
  Personalities Kolář, Antonín - restaurátor
  Pašek, František - restaurátor
  DescriptonNa kamenném mostě přes Bakovský potok. - Pískovcová barokní socha; výška: 220 cm. - Autor sochy neznámý, patrně z okruhu Františka Ignáce Platzera. Socha vznikla patrně v době, kdy se Sazená stala majetkem doksanského kláštera. - Postava znázorňuje sv. Jana Nepomuckého se smeknutým biretem a krucifixem v náručí; vychází z Platzerova svatojánského archetypu. - V l. 1990-1992 restaurována akademickými sochaři Antonínem Kolářem a Františkem Paškem. - Originál sochy dnes umístěn v muzejní expozici ve Velvarech, na mostě v Sázené umístěna replika.
  Keywordssochy * mosty * baroko * restaurování * muzea
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academia, 1980, s. 295.
  PŘIBYL, Vladimír. Monumenta Rediviva. Kladno: Okresní úřad, 1993, s. 39.
  See also related Most (Sazená, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  Socha sv. Jana Nepomuckého (Sazená, Česko)

  corporation

Number of the records: 1