Number of the records: 1  

Sousoší Kalvárie (Sazená, Česko)

 1. Corporate nameSousoší Kalvárie (Sazená, Česko)
  Other nameSousoší Ukřižovaného (Sazená, Česko)
  Place Sazená (Česko)
  Origin1757 - pravděpodobný vznik sousoší
  Events1992 - dokončeno dvouleté restaurování sousoší
  Personalities Kolář, Antonín - restaurátor
  Pašek, František - restaurátor
  DescriptonNa kamenném mostě přes Bakovský potok. - Barokní, pískovcové sousoší; výška: 220 cm. - Autor sochy neznámý, patrně z okruhu Františka Ignáce Platzera. Socha vznikla pravděpodobně v době, kdy se Sazená stala majetkem kláštera v Doksech. - Sousoší Kalvárie tvoří protějšek sochy sv. Jana Nepomuckého. Kompozičně vychází z pomyslné spirály, která se vine okolo hlavní osy, kříže s Ukřižovaným. U paty kříže klečí Maří Magdalena a s truchlivým výrazem vzhlíží k Ježíši Kristu, proporčně ji vyvažuje figura andílka. - V l. 1990-1992 byla socha restaurována akademickými sochaři Antonínem Kolářem a Františkem Paškem. - Originál sochy dnes umístěn v muzejní expozici ve Velvarech, na mostě stojí replika.
  Keywordssousoší * sochy * mosty * baroko * restaurování * muzea
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 3. Praha: Academmia, 1980, s. 295.
  PŘIBYL, Vladimír. Monumenta Rediviva. Kladno: Okresní úřad, 1993, s. 39.
  See also related Most (Sazená, Česko)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (1) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1