Number of the records: 1  

Kostel Povýšení sv. Kříže (Nižbor, Česko)

 1. Corporate nameKostel Povýšení sv. Kříže (Nižbor, Česko)
  Place Nižbor (Česko)
  Origin1724 - kostel postaven na místě zámecké kaple
  DescriptonKostel přiléhající k jižní straně nižborského zámku, na ostrohu nad Habrovským potokem. - Barokní z r. 1724, v základech původní gotická kaple sv. Kateřiny ze 13. stol. Jednolodní, obdélný, se dvěma bočními kaplemi a čtvercovým presbytářem se sakristií v ose. Presbytář a sakristie sklenuty plackou, loď plochostropá, boční kaple sklenuty valeným pásem. V severní části lodi dvoupatrová kruchta. - Zařízení: hlavní oltář rokokový s obrazem Sv. Kříže z r. 1897 od J. Kroupy a sochami sv. Ludmily, sv. Václava a Nejsvětější Trojice; dva portálové oltáře; kazatelna a zpovědnice z 18. stol. Varhany pocházejí z doby kolem r. 1800 nebo 1. pol. 19. stol., mají rokokovou skříň s klasicistním dekorem.
  Keywordskostely * kaple * zámky * gotika * baroko
  CitationPOCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 2. Praha: Academia, 1978, s. 477.
  Okolí Prahy západ. Praha 1990, s. 302.
  LEITNEROVÁ, Jiřina. Vzácný nález zasadili do stříbra. Berounský deník, 1995, roč. 3, č. 115, s. 11.
  See also related Nižbor (zámek)
  Collection kindFile of corporation names - monuments in region
  References (1) - File of corporation names - monuments in region
  (9) - ARTICLES
  corporation

  corporation

Number of the records: 1